Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

Kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams

KEYWORDS:

parama vaikams, smurtas, vaikai

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

Specializuota programa

TARGET GROUPS:

Žmonių grupės, į kurias nukreipta projekto veikla:

vaikai;
šeimos nariai;
specialistai, dirbantys su vaikais ir šeimomis;
bendruomenės nariai.

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Vaikų teisių apsuagos kontrolieriaus tarnyba, vaiko teisių apsaugos tarnybos Vilniuje, Teisingumo ministerija.

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

Lietuva

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Policy Makers, Teachers, Young People.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Programos tikslas - sukurti ir užtikrinti efektyvias paslaugas vaikams, patyrusiems smurtą, bei jų šeimoms.

Programos uždaviniai:
* teikti kompleksinę (psichologinę, psichiatrinę, socialinę, teisinę) pagalbą vaikams ir šeimoms, išaiškėjus smurto atvejui; * pagalba turi būti teikiama vaikui palankiomis sąlygomis, atsižvelgiant į vaiko poreikius ir šeimos situaciją;
* stiprinti specialistų, dirbančių su nukentėjusiais nuo smurto vaikais, žinias ir įgūdžius, įgyvendinant efektyvią ir ilgalaikę mokymų bei konsultacijų specialistams sistemą;
* inicijuoti ir stiprinti organizacijų, dirbančių su smurtą patyrusiais vaikais, bendradarbiavimą;
* atstovauti vaikų teises ir interesus, dalyvaujant įvairiose koalicijose/ grupėse, kurios rūpinasi teisine bei socialine vaikų padėtimi.

RESULTS:

Psichologinė pagalba

Vaikams:
* Vaiko būsenos įvertinimas: susitikimų su psichologu metu įvertinami vaiko išgyvenami emociniai ir elgesio sunkumai, reikalingi tolesnės pagalbos būdai. Esant poreikiui padedama susisiekti su kitais specialistais (gydytoju, psichiatru).

* Psichologo konsultacijos vaikui/ psichoterapija: pokalbio, žaidimų, piešimo pagalba specialistas padeda vaikui įveikti patiriamus sunkumus, išreikšti išgyvenamus jausmus, išmokti tinkamo, saugaus, save apginti padedančio elgesio, ugdyti pasitikėjimą savimi.

* Grupė vaikams. Tai grupiniai užsiėmimai vaikams, kurių metu vaikai mokosi pažinti savo jausmus, juos reikšti, pasitikėti savimi, bendrauti su kitais, įveikti kylančius sunkumus.

Tėvams / globėjams ir kitiems šeimos nariams:
* Psichologo konsultacijos tėvams/globėjams, kitiems šeimos nariams. Konsultacijose tėvai/ globėjai gali aptarti savo jausmus, sunkumus susidariusioje situacijoje bei kaip jie galėtų padėti savo vaikui, kaip būtų galima sustabdyti smurtą prieš vaiką, jei šis vis dar tęsiasi. Esant poreikiui, specialistas gali susitikti ir su kitais šeimos nariais.

* Konsultacijos visai šeimai.

Socialinė pagalba:
* Vaikų dalyvavimas programoje „Big Brothers Big Sisters“. Dalyvaujantis programoje vaikas kiekvieną savaitę susitinka su suaugusiu savanoriu, gauna jo palaikymą ir pagalbą. Į programą priimami 7-14 m. amžiaus vaikai.

* Vaikams / šeimos nariams siūlomos socialinio darbuotojo konsultacijos. Socialinis darbuotojas suteikia palaikymą bei informaciją apie priklausančias socialines garantijas, esant poreikiui, padeda surasti kur apsistoti ir kt.

Psichiatrinė pagalba:
* Vaikams / šeimos nariams. Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos. Psichiatras įvertina vaiko būseną, teikia konsultacijas vaikams ir šeimos nariams, skiria medikamentinį gydymą, nukreipia gydymui stacionare.

Teisinė pagalba vaikams / šeimos nariams:
* Teisininko konsultacijos. Šis specialistas suteikia informaciją apie vaiko, šeimos narių teises bei galimybes jas ginti, informuoja apie teisines procedūras, dalyvavimo jose ypatumus.

* Vaiko paruošimas teisinėms procedūroms, lydėjimas į teismą. Specialistas gali suteikti vaikui daugiau informacijos, apie tai, kas jo laukia, gali padėti sumažinti jo baimes, nerimą, pasimetimą.

* Vaiko apklausos organizavimas. Gavus oficialų teismo paskyrimą, vaiko apklausa vykdoma Paramos vaikams centre, specialiai vaiko apklausai pritaikytose patalpose. Apklausos vykdymas specialiai pritaikytoje aplinkoje padeda sumažinti vaiko patiriamą įtampą.

Mokymai:
* Vaikams. Saugumo mokymai vaikams, kurių metu vaikai sužino, kas yra vaikų teisės, kas yra smurtas, kaip nuo jo apsaugoti save ir savo draugus, kur kreiptis, jei patyrei ar patiri smurtą.
* Tėvams. Mokymai, kurių metu tėvai įgyja žinių, padedančių geriau suprasti savo vaiko būseną, elgesį, naudoti tinkamus auklėjimo būdus.

Esant poreikiui, organizuojamas ir užtikrinamas reikalingos pagalbos tęstinumas.

INDICATORS:

Parent training/meetings, Information for parents.

EVALUATION:

Ši programa yra sėkmingai plėtojama. pages

COMMENT:

http://lt.pvc.lt/page.php?id=64&e=88&c=9

Nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir į socialinę psichologinę krizę patekusios šeimoms Paramos vaikams centro darbuotojai teikia pagalbą nuo 1995 m.

NAME OF COMPILER:

Vida Drąsutė

NAME OF INSTITUTION:

Kauno technologijos universitetas

ROLE:

Projekto "I am not scared" vadovė

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it