Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

Кампания «Да спрем насилието в училище»

KEYWORDS:

Парламент, ученици, насилие, вестник

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

училищен проект

TARGET GROUPS:

Ученици, учители, експерти

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Ученически парламент на 2 Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън�

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

България

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Teachers, Young People.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

През 2008г. ученическият парламент обявява борбата с училищното насилие като приоритет в дейността си. Неговите членове решават да приложат принципа „Проблемът на давещите се е в ръцете на давещите се”. Обявена е ученическа кампания срещу агресията, като идеята е да бъдат мотивирани учениците да проявяват нетърпимост и активна позиция при всеки случай на насилие в училище. Това означава насилниците да бъдат осветени и „да излязат” от анонимност, за да се сложи край на чувството им за безнаказаност. Представители на различните класове споделят възникналите казуси по време на ежеседмичните сбирки на парламента. Най-често участниците в конфликтите са изслушвани и членовете на парламента влизат в ролята на посредници. Винаги се стига до консенсус. Десетки от случаите се решават при ученическия парламент. С по-проблемните ученици се провежда индивидуална работа от пед. съветник - г-жа Миланова.
Като резултат повечето от тези ученици започват да проявяват интерес да се включат в дейността на самоуправлението и различните кампании. В края на учебната година, като част от кампанията срещу насилието, уч. парламент съвместно с пед. Съветник провежда анонимно проучване на емоционалния фон в училище, което обхваща учениците ни от 8 до 11ти клас. Общият показател, средно за образователната система, на тема „Насилието в училище”, е 74%. Резултатите от проучването отчитат много по-малка стойност на насилието – само 15%.
Ученическата кампания завършва с „кръгла маса”, на която са поканени ученици от двете страни „на барикадата” – както
тези, които са си позволявали да „раздават правосъдие”, така и потърпевшите. Последва дискусия, на която присъстващите предлагат решения на проблема. Общото мнение е, че кампанията по превенция на насилието да продължи, докато 2АЕГ стане спокойно, сигурно и желано място и за учители, и ученици.

RESULTS:

Цял брой на редовния вестник издаван от ученическия парламент на 2АЕГ „Томас Джеферсън”, София е насочен към темата за насилието в училище и начините за нейното ограничаване.
Сред най-важните статии са:
- Доброто трябва да се възпитава и отстоява (К. Миланова – педагогически съветник)
- Кръгла маса на тема „Насилието в училище” (Ема Русева – 10е)
Освен това в резултат от кампанията повечето от участващите проблемни ученици започват да проявяват интерес да се включат в дейността на самоуправлението и различните кампании.

INDICATORS:

Intervention protocol, Help-line/counseling, Cooperative group work.

EVALUATION:

Изключително полезна практика – от младежи за младежи, с подкрепата на експерти. Инициативата по изваждане на актовете на насилие, както и на самите насилници „на светло” води до ограничаване на проявленията на насилие в училище, както и до преориентирането на т.нар. проблемни деца към позитивни прояви и дейности. pages

COMMENT:

Информация за всички дейности на 2ра Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” можете да намерите на http://2els.com/.

REFERENCES TO OTHER EVALUATION:

Оценки на практиката може да се намерят единствено сред новините и коментарите, публикувани на сайта на училището. Практиката не е оценена от други външни източници.

NAME OF COMPILER:

Миглена Молхова

NAME OF INSTITUTION:

Зинев Арт Технологии

ROLE:

експерт

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it