Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

„Не” на агресията (в училище)

KEYWORDS:

агресия, последици, правен, избягване

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

Informative Campaign

TARGET GROUPS:

Ученици-14-19 години, родители

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Проектът е орагнизиран и осъществен от учителите по психология и психол

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

България

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Teachers, Young People.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Необходимо е учениците, родителите и учителите да бъдат запознати цялостно с това „Какво е агресия, как се заражда защо и какви са последиците за дадения човек и за др. около него.
- лекция „Физиологични и психологични основи на агресията” - психолог
- лекция „Физиологични и психологични последици от агресията” - медик
- лекция „Юридически последици” - юрист
По време на обучението са включени прожекции на филми, изнасяне на доклади от учениците на тема „Агресия-необходимост или избор”. Учениците от горен курс се обучават, за да обучават ученици от по-малките класове.

RESULTS:

Цялостно запознаване на ученици, учители и родители с физиологичните и психологични основи за индивида, който я упражнява върху себе си или върху другите и за наказателната сила срещу нея. Учениците, родителите и учителите осмислят повече своите постъпки и действия и последиците от тях. Поема се отговорност за поведението.
Учениците от по-горен клас обучават ученици от по-долните класове. Провеждат се срещи-разговори с тях, на които децата от по-малките класове биват запознати с феномена агресия и с последиците от него. Научават се как да избягват агресивно поведение (собствено или чуждо).
Провежда се конкурс за есе „Живот без агресия” и за рисунка „Животът е красив”

INDICATORS:

Definition of bullying or cyberbullying, Help-line/counseling, Disciplinary methods, Classroom management, Teacher training, Classroom rules, Whole-school anti-bullying policy, School conferences, Information for parents, Cooperative group work, Videos.

EVALUATION:

Срещите на учениците, родителите и учителите с психолог, медик и юрист спомагат за по-цялостното разбиране на това как се заражда агресията, как се проявява в различните и форми, кога и защо (кои са факторите и условията, които я предизвикват), какви са последиците от нея (психологически, физически и наказателни) и как да се преодолява.
Учениците, родителите и учителите стават по-отговорни за своите действия и поведение, усвоени са стратегии за справяне с агресивното поведение.
pages

COMMENT:

-

REFERENCES TO OTHER EVALUATION:

Не се посочват други оценки.

NAME OF COMPILER:

Д. Мантарова

NAME OF INSTITUTION:

ПГГСД ”Н. Хайтов” - гр. Варна

ROLE:

Участник в проекта.

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it