Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Violența în școală. Măsuri de combatere

NAME OF AUTHOR(S):

Zota Maria Magdalena

NAME OF PUBLISHER:

concursurilecomper.ro/revista

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Violența în școală

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Pentru a combate actele de violență de la nivelul școlii, este necesară o opinie unitară a cadrelor didactice, o colaborare strânsă a cadrelor didactice cu psihologul școlii, pentru a-i solicita acestuia sprijinul când este necesar, un deosebit tact pedagogic al tuturor cadrelor didactice, care trebuie să constituie modele de conduită pentru elevi și care să ia întotdeauna măsurile cele mai adecvate și aplicate la fel și cu consecvență în toate cazurile.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Ideile de mai sus reprezintă doar o parte din măsurile propuse de doamna profesoară pentru a combate fenomenul violenței școlare. În cadrul articolului se regăsesc mai multe perspective și metode de abordare a problemei.
Doamna profesoară recunoaște cu modestie că măsurile prezentate de dumneaei nu sunt singurile și vine cu un îndemn la completare a acestei liste în finalul articolului.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it