Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Case Studies > Document

Case Studies

TITLE OF THE CASE STUDIES:

Primele zile de scoala - violente intre elevi

SCENARIOS OF BULLYING EVENT::
  • Direct bullying
CAUSES OF BULLYING EVENT::
  • Non-especific
FACTUAL DESCRIPTION OF THE BULLYING EVENT:

Conflictul a avut loc acum doi ani, când elevele erau în clasa a IX-a.
J. a agresat-o fizic pe K. Erau primele zile de şcoală şi elevii abia începeau să se cunoască. Clasa era în săptămâna de practică. Elevii erau obosiţi şi stresaţi pentru că scriseseră mult timp de două ore. În clasă era gălăgie şi nu prea se înţelegea ce spunea profesorul.
K. s-a adresat grupului de fete gălăgioase cu apelativul ‘gâştelor’. J. s-a simţit foarte jignită şi după ore, a aşteptat-o pe K. la poarta şcolii. Acolo a avut loc un schimb de cuvinte foarte dure între cele două fete, s-au tras de păr, s-au împins şi pînă la urmă s-au luat la bătaie şi s-au umplut de sânge. Una dintre colegele celor două, X, a încercat să le despartă, dar nu a reuşit decât foarte greu. Ambele erau foarte îndârjite şi nu doreau să cedeze. Era vorba de a-şi arăta slăbiciunea şi nici una din ele nu dorea să-şi ştirbească personalitatea. Fiecare dorea să se impună ca lider.
Conflictul a luat sfârşit atunci când a venit gardianul care a anunţat apoi şi directorul.

RESPONSE IMPLEMENTED:

Pentru aplanarea sau combaterea unor astfel de conflicte s-au desfăşurat activităţi de prevenire, prin discuţiile pe care diriginţii le-au avut la clasă, elevii exprimându-şi opiniile şi indicând soluţii de rezolvare.
De asemenea, cadrele didactice au organizat dezbateri cu părinţii pentru a găsi împreună cele mai bune soluţii de prevenire a conflictelor.
La nivelul Consiliului elevilor s-au propus diverse modalităţi de prevenire a conflictelor şi a violenţei în general: comunicarea între elevi, între elevi şi profesori sau între parinţi şi copii; discutarea problemelor sociale cu care se confruntă unii elevi din şcoală şi evitarea marginalizării acestora.
În ceea ce priveşte strategiile de combatere a violenţei, la nivelul şcolii noastre există o foarte mare preocupare din partea tuturor cadrelor didactice.
Dintre strategiile Colmisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei menţionăm:
- formarea unei baze de date cu elevii care comit abateri
- existenţa unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate sau ai căror părinţi sunt despărţiţi
- completarea săptămânală a fişelor de monitorizare a absenţelor
- asigurarea unei comunicări eficiente cu părinţii elevilor prin intermediul diriginţilor
- securizarea spaţiului şcolii prin pază şi camere de supraveghere
- implicarea elevilor în foarte multe activităţi educative extracurriculare şi parteneriate naţionale şi internaţionale
- acţiuni de voluntariat
- activităţi ale Clubului “Impact 4 You”
- parteneriate cu ONG-uri, Biserică, Poliţia comunitară, Organizaţia “Salvaţi copiii!”
- dezbateri şi mese rotunde pe tema violenţei în cadrul Consiliului elevilor şi al Consiliului părinţilor

IMPACT OF THE BULLYING ACTION:

Acest incident violent a avut, fără îndoială, un impact negativ asupra imaginii celor două fete. Colegii de clasă erau mai reţinuţi faţă de ele, uneori le ocoleau, iar la un moment dat chiar au fost marginalizate.
Acestea au fost primele reacţii pe care le-au observat cele două fete.
Apoi, când colegii au înţeles că trebuie să le ajute, reacţia lor s-a schimbat.
Acest episod neplăcut i-a făcut pe elevi să înţeleagă că nu este uşor să te integrezi într-o şcoală nouă şi mai ales într-o clasă cu un număr foarte mare de elevi – 30-32.
Impactul s-a observat şi asupra rezultatelor elevilor. Ei erau mai mult preocupaţi să se observe unii pe alţii, să analizeze fiecare gest sau comentariu al colegilor, decât să fie atenţi la ore sau să participe în mod activ.
La rândul lor, profesorii care predau la clasa respectivă au întâmpinat dificultăţi în implicarea elevilor la lecţii sau la activităţi extraşcolare.
Cu ajutorul profesorului psiholog, elevii au început să iasă din starea de apatie şi oarecare suspiciune, dar toul a durat destul de mult timp.
În special fetele mai timide din clasă sau cele care proveneau din mediul rural au fost foarte afectate de acest incident. Sentimentul de teamă plutea la fiecare pauză sau atunci când trebuiau să iasă din şcoală.
Incidentul a schimbat şi atitudinea celor două fete implicate în conflict. Ele au devenit prietene şi au încercat să uite cele întâmplate.
Şi părinţii fetelor au fost serios afectaţi de incident, făcându-i să conştientizeze faptul că nu îşi cunosc copiii şi nu îi pot ajuta atunci când se află în pericol.
A fost o lecţie dură pentru toată lumea, pentru că acest tip de violenţă este caracteristic mai ales pentru băieţi şi nu pentru fete.

POINT OF VIEW OF VICTIM:

La momentul conflictului fiecare din fetele implicate a susţinut că dreptatea este de partea sa. Nici una nu a considerat atunci că problema lor ar fi putut fi rezolvată altfel. Ambele fete au considerat că au fost în acelaşi timp şi victimă şi agresor. Deci ele şi-au motivat comportamentul pentru că la un anumit moment al incidentului s-au considerat victime şi au trebuit să reacţioneze ca atare.
Una din fete, K, a povestit mamei despre acest incident. Mama fetei a venit la şcoală şi a prezentat cazul din punctul de vedere al fiicei sale.
Cealaltă fată, J, nu a anunţat pe nimeni, pentru că mama ei era plecată de mai mult timp în străinătate, iar tatăl ei nu prea avea timp să se intereseze de problemele ei.
Dupa câteva săptămâni, în faţa doamnei director, cele două eleve şi-au cerut scuze şi au recunoscut că incidentul nu ar fi trebuit să aibă loc, motivul fiind stupid.

POINT OF VIEW OF BULLYING STUDENT(S):

Elevii care sunt agresivi îşi aleg, în general, victimele din rândul celor mai timizi sau, dimpotrivă, din rândul celor care dresc să iasă în evidenţă prin comportament sau prin îmbrăcăminte (ceea ce deranjează pe agresori, care se declară lideri şi formatori de opinie şi comportamente).
Aceşti elevi nu îşi regretă faptele atunci când sunt în faţa unui număr mare de persoane (fie elevi, fie profesori), dar au o cu totul altă atitudine în discuţiile cu profesorul psiholog.

POINT OF VIEW OF OTHER STUDENTS:

Colegii celor două fete s-au împărţit în două tabere, fiecare încercând să motiveze violenţa fizică prin argumente cât mai plauzibile.
Dar în final, ambele părţi au recunoscut că s-a ajuns mult prea departe pentru un motiv cât se poate de stupid.
Colegii celor două eleve au ajuns la concluzia că ei ar fi putut interveni mai din timp, dacă s-ar fi cunoscut mai bine. Ei nu şi-au putut imagina că fetele vor ajunge atât de departe, până la violenţa fizică.
Când au conştientizat efectele unor cuvinte spuse la mânie,deja era prea târziu. Ei au realizat că este foarte important ca de acum înainte să acţioneze ca o echipă adevărată şi să se ajute atunci când unul dintre ei are o problemă.

POINT OF VIEW OF TEACHERS:

Cadrele didactice se implică de fiecare dată în aplanarea actelor de violenţă care apar frecvent între elevi, în special în timpul pauzelor sau după terminarea programului.
Atât timp cât elevii sunt în şcoală, ei sunt supravegheaţi în permanenţă prin camerele video aflate la uşile de intrare şi pe holurile de la fiecare etaj. De asemenea, pe timpul pauzelor, profesorul de serviciu de la fiecare etaj îi supraveghează pe elevi, tocmai pentru a preveni actele de violenţă sau incidentele care pot apărea.
În cazul descris, incidentul a avut loc după încheierea programului elevilor şi în afara incintei şcolii. Totuşi, gardianul care supraveghează curtea şcolii şi intrările în şcoală, a intervenit prompt anunţând conducerea şi Poliţia de proximitate.
După incident, dirigintele de la clasă a prezentat cazul în cadrul Consiliului Profesoral şi a solicitat scăderea notei la purtare pentru ambele fete, ele fiind considerate la fel de vinovate.
De asemenea, având în vedere că este o situaţie care apare destul de frecvent, s-a organizat o dezbatere la nivelul clasei, pentru a afla părerea elevilor şi pentru a preveni apariţia altor incidente de acest fel. La discuţie au luat parte profesorii care predau la clasă, directorii şcolii, psihologul şcolii şi reprezentanţi ai poliţiei.
Cazul a fost de asemenea prezentat şi în şedinţa cu părinţii de la clasa a IX-a, părinţii având posibilitatea să-şi exprime părerile şi să vină cu propuneri sau soluţii.

POINT OF VIEW OF SCHOOL DIRECTORS:

Directorii au considerat că cei care au fost martori la incident au acţionat corect, anunţând conducerea şcolii şi poliţia.
De asemenea, profesorul diriginte a luat toate măsurile legale şi a colaborat cu părinţii elevilor, cerându-le părerea în soluţionarea conflictului.
Totuşi directorii au solicitat Poliţiei să patruleze mai des prin jurul şccolii, mai ales la începutul şi la şfârşitul programului elevilor. Acte de violenţă pot apărea şi din partea unor persoane străine de şcoală care stau prin jurul şcolii la ora cînd elevii ies de la şcoală.

POINT OF VIEW OF THE PARENTS OF THE PUPILS INVOLVED:

Părinţii celor două eleve au fost anunţaţi de profesorul diriginete, care le-a solicitat să vină la şcoală pentru a discuta cazul cu toţi cei implicaţi şi cu conducerea şcolii. Numai mama elevei K a venit la şcoală, dar în opinia sa singura vinovată era eleva J, şi nu fiica sa. Părinţii elevei J nu au răspuns invitaţiei, deci nu s-a putut discuta cazul decât pe baza opiniilor exprimate de eleva J.
În final, mama elevei K a fost de acord cu măsurile luate de diriginte şi a promis că va fi mai aproape de fiica sa pentru a preveni astfel de incidente.

POINT OF VIEW OF THE COUNSELLOR IN THE SCHOOL:

Profesorul psiholog este solicitat să discute cu elevii ori de câte ori apare un astfel de incident. Metodele specifice de care dispun psihologii şi deschiderea de care dau dovadă în fiecare din cazurile analizate, au condus de fiecare dată la soluţionarea conflictului şi la împăcarea părţilor implicate.
În şcoala noastră profesorul psiholog comunică constant cu elevii, iar elevii care consideră că au o problemă în clasă sau acasă vin foarte des la cabinetul psihologic pentru consiliere.
De asemenea există o foarte bună colaborare între profesorul psiholog şi ceilalţi profesori ai şcolii.
Şi în cazul în discuţie intervenţia psihologului a fost benefică, atât pentru părinţi, cât şi pentru elevele implicate.

POINT OF VIEW OF POLICY MAKERS:

Poliţia a fost solicitată în acest incident, dar nu s-au luat niciun fel de măsuri de pedepsire a celor două eleve. S-au purtat doar discuţii şi
s-au prezentat şi alte cazuri asemănătoare.
Şcoala are un parteneriat cu Poliţia şi sunt planificate acţiuni periodice de informare a elevilor asupra diferitelor cazuri de violenţă din alte şcoli din oraş sau din ţară. De asemenea, în cadrul acestor acţiuni sunt prezentate şi măsuri de prevenire, aplanare sau combatere a fenomenelor de violenţă din şcoli.

CONCLUSIVE DEDUCTIONS:

Trebuie să menţionăm faptul că în şcoala noastră astfel de incidente sunt rare, dar aceasta nu înseamnă că nu li se acordă atenţia cuvenită.
Fiecare caz care apare, indiferent de gravitate, este imediat discutat în Comisia de disciplină şi în Comisia de prevenire a violenţei şcolare.
De asemenea, atât profesorii cât şi directorii organizează foarte multe activităţi extracurriculare în care sunt implicaţi tot mai mulţi elevi şi mai ales cei cu un comportament mai impulsiv sau mai agresiv.
Nu totdeauna obţinem rezultatele aşteptate, dar eforturile noastre continuă.

Comments about this Case Study


I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it