Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Case Studies > Document

Case Studies

TITLE OF THE CASE STUDIES:

Sukurta pašiepianti daina su keiksmažodžiais

CAUSES OF BULLYING EVENT::
  • Non-especific
FACTUAL DESCRIPTION OF THE BULLYING EVENT:

2011 m. kovo 30 d., po 6 pamokų , trys 7 klasės berniukai sėdėjo ant suoliuko prie mokyklos. Prie jų priėjo bendraklasis, vardu Darius. Vaikai visi kartu juokavo, šaipėsi vienas iš kito kol vienas iš jų sukūrė "dainą su keiksmažodžiais“, liečiančią Darių. Dainoje buvo paminėta jo pravardė. Darius apsiverkė ir nuėjo į šalį.

POINT OF VIEW OF VICTIM:

Nukentėjęs mokinys Darius nesupranta, kodėl bendraklasiai iš jo tyčiojasi, pravardžiuoja, nenori su juo draugauti, bando į vairiais būdais jį pažeminti. Mokykloje Darius atsiskyrė nuo draugų, sėdėjo vienas ir verkė, pagalbos neprašė. Grįžęs į namus, apie patyčias papasakojo tėvams.

POINT OF VIEW OF BULLYING STUDENT(S):

Besityčiojantys klasiokai žinojo, kad Darius yra jautrus, greitai supyksta ir sureaguoja į pasakytus jį įžeidžiančius žodžius, nemoka savęs apginti. Mokiniai į susidariusią situaciją rimtai nežiūrėjo, įvardino tai kaip pajuokavimą. Kol mokiniai nežinojo, kad apie patyčias žino socialinė pedagogė, tėvai, dėl savo poelgio jie nesigailėjo.

POINT OF VIEW OF OTHER STUDENTS:

Klasės draugai apie tai, kad buvo tyčiojamasi iš Dariaus, žinojo. Darius mokykloje mokėsi pirmus metus. Draugų teigimu, Darius bandė pritapti prie klasės, ieškojo draugų, jiems netgi pataikavo, bet draugai sudarydavo tokias situacijas, kad jis tapdavo auka. Tikro draugo klasėje nesusirado, klasiokams jis atrodė keistuolis, kuriantis apie save nebūtas istorijas, kurias vėliau bendraudami, panaudodavo įžeidinėjimams.

POINT OF VIEW OF TEACHERS:

Apie berniukų tarpusavio santykius klasės auklėtoja žinojo. Vaikui buvo patarta rinktis kitus draugus, stengtis nesivelti į santykius su jais, bendrauti su kitais klasės draugais. Tėvai informavo klasės auklėtoją, apie mokyklos pakeitimo priežastis. Situaciją ji aptarė su socialine pedagoge ir kitais mokytojais. Dėstantys mokytojai apie vaiko problemas žinojo, stebėjo jo adaptaciją, stengdavosi greitai reaguoti į iškylančius konfliktus, informuodavo klasės auklėtoją ir socialinę pedagogę. Apie tos dienos įvykį auklėtoja sužinojo kitą dieną, ją informavo socialinė pedagogė.

POINT OF VIEW OF SCHOOL DIRECTORS:

Mokyklos vadovai apie Dariaus adaptacijos sunkumus žinojo, teiravosi auklėtojos, kaip sekasi mokiniui adaptuotis, teikė pasiūlymus adaptacijai pagerinti, domėjosi vaiko savijauta. Įvykį aptarė su nukentėjusiuoju, jo tėvais, įvykyje dalyvavusiais besityčiojančiais mokiniais.

POINT OF VIEW OF THE PARENTS OF THE PUPILS INVOLVED:

Dariaus tėvai apie patyčias sužinojo iš sūnaus. Berniukas pats apie įvykį nepasakė, bet mama pastebėjo, kad vaikas yra nuliūdęs, dėl kažko susirūpinęs. Pradėjus klausinėti, Darius papasakojo apie klasės draugų užgauliojimus. Tėvai apie vaiko santykius su draugais žinojo, teigė, kad pakeitus mokyklą, Darius jaučiasi geriau nei ankstesnėje mokykloje, bet buvusių problemų išvengti nepavyko. Tėvai atvyko į mokyklą, bendravo su direktoriumi, socialine pedagoge bei mokiniais, dalyvavusiais patyčiose.
Patyčiose dalyvavusių vaikų tėvai buvo kviesti atvykti į mokyklą išsiaiškinti situaciją. Į kvietimą atvykti reagavo tik vieno berniuko mama. Kiti tėvai nei atvyko, nei pasiteiravo apie įvykį. Apie vaikų elgesį juos informavo klasės auklėtoja. Kalbant su tėvais, nė vieni tėvai savo vaikų neužstojo, bet kaip pakeisti situaciją, nežinojo, nepasiūlė.

POINT OF VIEW OF THE COUNSELLOR IN THE SCHOOL:

Socialinė pedagogė apie Dariaus ir klasės draugų santykius žinojo. Berniukas, tėvų prašymu, buvo pakeitęs mokyklą dėl nesibaigiančių patyčių. Darius turi sveikatos problemų, kas jį išskiria iš bendraamžių tarpo, neleidžia pritapti prie bendraamžių. O vaikai tuo naudojasi ir bando jį pažeminti. Apie Dariaus turėtas problemas buvo informuota klasės auklėtoja, atkreiptas toje klasėje dirbančių mokytojų dėmesys. Ne kartą buvo kalbamasi su Dariumi dėl iškilusių problemų, patariama, kaip jas spręsti. Šioje situacijoje socialinė pedagogė pastebėjo, kad Darius verkia ir pradėjo aiškintis situaciją, pasikvietė besityčiojančius vaikus, su jais pasikalbėjo ir nusprendė apie jų elgesį informuoti tėvus. Bendravo su nukentėjusiojo tėvais ir vieno besityčiojančio vaiko mama.

CONCLUSIVE DEDUCTIONS:

Turėtų būti nuosekliai, pastoviai ugdomi mokinių socialiniai įgūdžiai. Vaikams reikėtų daugiau praktinių užsiėmimų tarpusavio santykių temomis. Juos reikėtų mokyti konstruktyviai spręsti problemas, konfliktus bei kaip tinkamai elgtis jų metu, skatinti tinkamą elgesį, jį pastebėti, mokyti įvertinti savo pačių elgesį. Dėmesį reikėtų skirti tėvų švietimui, bendradarbiavimui su mokykla.

Comments about this Case Study


I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it