Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Case Studies > Document

Case Studies

TITLE OF THE CASE STUDIES:

Konfliktas peraugęs į muštynes

SCENARIOS OF BULLYING EVENT::
  • Direct bullying
CAUSES OF BULLYING EVENT::
  • Non-especific
FACTUAL DESCRIPTION OF THE BULLYING EVENT:

Konfliktas kilo pavasarį, konflikto pradžia- mokyklos pagrindiniai laiptai.
Nagrinėjamas patyčių atvejis įvyko tarp dviejų keturiolikmečių berniukų iš skirtingų klasių. Berniukai fiziškai išsivystę skirtingai (skiriasi ūgiu, svoriu, temperamentu).Vėliau tarp dviejų konfliktuojančių berniukų įsiterpė nukentėjusio berniuko draugas, kuris užstodamas įsivėlė į konfliktą.
Patyčių forma prasivardžiavimas, fizinis smurtas.
Konflikto trukmė 1 savaitė.

IMPACT OF THE BULLYING ACTION:

Kilusios muštynės, jų metu sužaloti vaikai,

POINT OF VIEW OF VICTIM:

Nukentėjęs berniukas yra ramus, ne konfliktinis, fizinis išsivystymas atsilieka nuo bendraamžių. Pats berniukas suvokia, kad jį ir stumtelėjo nuo laiptų todėl, kad yra silpnesnis ir negalės apsiginti. Tačiau jis paprieštaravo smurtautojui ir pasipriešino bei leido suprasti, kad nesitaikstys su tokiu jo elgesiu. Trumpai trukęs ant laiptų konfliktas niekam įtarimo nesukėlė, tik nukentėjusiojo draugui tai pasirodė nenormalu, kad prie silpnesnio yra priekabiaujama.
Auka ir smurtautojas apie tai papasakojo tik savo klasiokams, kuriems ir kilo mintis, pakviesti auką ir smurtautoją po pamokų pasiaiškinti ir išsiaiškinti kas iš jų tikras vyras.
Auka manė, kad tai nieko tokio ir patys išsiaiškins be suaugusių įsikišimo, nes buvo planuota tik trumpam pagąsdinti, kad nelįstų. Auka ir smurtautojas jautėsi saugūs, nes lydėjo stipresni draugai ir konfliktą stebėjo patys vyriausi mokyklos mokiniai, kurie turėjo įsikišti jei situacija vystytųsi nekontroliuojamai.
Konfliktuojančios pusės pasikliovė savo gebėjimais spręsti konfliktus ir pagalbos tikėjosi iš bendraamžių bei vyresnių mokinių. Nemanė, kad čia suaugę galėtų kuo nors pagelbėti, nes tai tik gali pabloginti ir taip jau susiklosčiusią situaciją. Be to paaugliams skųstis, pranešti suaugusiems yra negarbinga, savo garbę reikia mokėti apginti patiems. Negalima visiems demonstruoti savo silpnybių, juo labiau, kai stebi, aštrina, ragina konfliktą susirinkę stebėtojai.
Abiems mokiniams trūko žinių kaip spręsti konfliktus kitais būdais, kaip nepasiduoti draugų spaudimui, kaip atsispirti ir būti stipriems savo nuostatoms, įsitikinimams bei kaip valdyti pyktį.
Mokiniai prieš konfliktą visų šių technikų buvo mokomi, nes visa mokyklos bendruomenė dalyvavo tarptautinėje patyčių prevencijos programoje „Olweus“.

POINT OF VIEW OF BULLYING STUDENT(S):

Smurtautojas ūmaus būdo, nuolat mėgstantis komentuoti, užgaulioti, erzinti, tačiau fizinis smurtas jam nebūdingas. Tai užgaulaus žodžio meistras, kuris savo įkyrumu dažnai tapdavo pats auka. Anot mokyklos mokinių smurtautojas „nusipelnė ir matyt prisišnekėjo“, net nenustebo, kad būtent jis sukėlęs konfliktą , nukentėjo.
Patyčių motyvas- paskatino klasės draugai, kad toks mažiukas septintokas, nesipainiotų aštuntokui po kojomis ir paskatino stumtelėti nuo laiptų. Ir anksčiau jis mėgo pravardžiuoti auką „neužauga“, „nykštukas“, „darželinukas“. Pasirinkimo aukos motyvas - tylus, ramus, nedidelis berniukas, kurį bus smagu paerzinti.
Smurtautojas mano, kad tai tik juokai ir nė pats nenutuokė, kad gali būti toks rimtas pasipriešinimas, kuris sukels tiek problemų. Anot mokinio, jį dažnai stumdo ir pravardžiuoja, bet jis tik atsikerta ir su nieku nesimuša. Egzistuoja nerašyta taisyklė „Kaip su manimi taip ir aš su jais“ arba „Dantis už dantį“.
Berniukas suvokia savo blogo elgesio pasekmes, tačiau negali suprasti, kodėl už žodžius, teko fiziškai nukentėti, neįvertino galimų pasekmių tiek savo, tiek aukos sveikatai. Pirmas muštynes vertina kaip santykių pasiaiškinimą, per kurias buvo sumušta nosis. Nesupranta, kodėl reikėjo įsikišti aukos stipresniam draugui, nes jie turėjo santykius pasiaiškinti tarpusavyje.
Pakartotinėse muštynėse tarp smurtautojo ir aukos draugo įvyko per pertrauką prie gyvenamųjų namų. Pasekmės – abu mokiniai išvežti į ligoninę (galvos ir rankų lūžiai).

POINT OF VIEW OF OTHER STUDENTS:

Apie konfliktinę situaciją žinojo abiejų klasių mokiniai, kurie sprendė dilemą kaip paaštrinti konfliktą ir išprovokuoti muštynes tarp dviejų klasių. Aistros užvirė dar labiau, kai auką užstojo fiziškai gerai išsivystęs ir sportuojantis klasės draugas. Tačiau viskas buvo laikoma paslaptyje, nes buvo baimintasi apie informacijos paplatinimą ir gresiantį muštynių žlugimą.
Kiti mokiniai buvo suinteresuoti savo klasės draugų garbe: apsiginti (aukos klasės draugai) ir pademonstruoti jėgą (smurtautojų ir provokuojančių klasės draugai). Interesai skirtingi tačiau vienas tikslas- muštynės, kurios slepiamos ir kurios skiriama nedaug laiko -per pertrauką.
Ir iš vienos pusės ir iš kitos konflikto dalyviai sulaukė palaikymo ir stipraus paskatinimo. Tam buvo surinkta stebėtojų, vertintojų auditorija. Buvo tikslingai viskas apgalvota, net ir į sutartą vietą mokiniai suėjo mažomis grupelėmis (kad nesukeltų budinčio mokytojo įtarimo). Muštynių vieta buvo pasirinkta už gyvenamojo namo, todėl pamatyti pedagogams buvo neįmanoma ir sustabdyti smurtą taip pat.
Anot mokinių tai klasių garbės reikalas ir mokytojai tik užkirstų tam kelią, todėl visa tai buvo slepiama. Mokiniams smagu žiūrėti kaip yra aiškinamasi santykiai, jiems juokinga kai kiti mušasi ir būtinai visi stengiasi tai pamatyti, nufilmuoti, nufotografuoti. Vėliau paaugliams labai smagu peržiūrėti šias situacijas, jas aptarinėti, komentuoti, vertinti. Kai kada prisiminimai gali sukelti naujas patyčias, ypač pralaimėjęs mokinys, kuris nesugebėjo anot mokinių „garbingai apsiginti“. Egzistuoja nerašytos bendravimo taisyklės- dažnai pripažinimo ir autoriteto susilaukia bebaimis stiprus, drąsus mokinys, kuris gali kitiems diktuoti bendravimo sąlygas.
Aptariant šį įvykį klasėje vyravo tokio elgesio pateisinimo nuotaikos, nes nei vienas nenori atsidurti nevykėlio ir skundiko kailyje. Mokykloje jie praeina „išgyvenimo mokyklą“ Jie puikiai žinojo kaip reikia elgtis esant patyčių atvejui, kaip atsilaikyti prieš smurtautoją, tačiau susidūrus realiai, jie elgiasi instinktyviai ir suveikia gynybiniai instinktai. Tik nedidelė dalis mokinių vertino šį poelgį kaip netinkamą spręsti konfliktą, pasmerkė tokį elgesį. Tuomet jie trumpam buvo atstumti nuo kitų klasės draugų, kurie tarsi išdavė klasės draugą, nepalaikė.

POINT OF VIEW OF TEACHERS:

Klasių vadovai labai nustebo, kad vykdant patyčių programą „Olweus“ mokiniai puikiai vertino, nagrinėjo įvairius patyčių atvejus. Visi trys konflikto dalyviai puikiai dalyvaudavo diskusijose, neigiamai vertino smurtautojus, dalyvavo įvairiose vaidybinėse situacijose. Tačiau elgesys ir konflikto sprendimo būdas parodė, kad mokinių elgesys gali būti neprognozuojamas ir tinkamai neįvertintos pasekmės.
Apie patyčių atvejus aukos klasės vadovė nieko nežinojo. Prieš dieną mokiniai atsakinėjo į anketos klausimus ir visi nurodė, kad nei klasėje, nei mokykloje iš mokinių niekas nesišaipo. Keletas mokinių nurodė, kad iš jų pasityčiojo keletas pedagogų. Nė vienas auklėtinis nepranešė apie konfliktą ant laiptų, kuris vėliau po pamokų peraugo į muštynes, o kitą dieną suplanuotos atsakomosios muštynes. Anot vaikų, apsidžiaugė, kad sirgo klasės draugė, kuri būtų pranešusi ir išdavusi paslaptį klasės vadovei, socialinei pedagogei.
Smurtautojo klasės vadovė nenustebo, kad jos auklėtinis įsivėlė į konfliktą, nes nuolatinis jo priekabiavimas, įkyrumas, daugžodžiavimas galėjo būti konflikto priežastimi. Tačiau dėl fizinio smurto (muštynių) kl. vadovė suabejojo ir patikino, kad abu mokiniai buvo paveikti stebėtojų ir kurstytojų.
Apie patyčių atvejus klasės vadovams pranešė socialinė pedagogė, kuri ir suteikė pirmą pagalbą nukentėjusiems mokiniams ir informaciją mokinių tėvams.
Šis įvykis buvo aptartas kiekvienoje klasėje, visoje mokyklos bendruomenėje. Mokykloje vyko prevencinių filmų peržiūra, analizė, vertinimas. Vyko susitikimai su teisėsaugos darbuotojais, mokiniai ir jų tėvai supažindinti su teisine atsakomybe.
Mokytojai sulaukė pagalbos, pastiprinimo ir toliau buvo tęsiama „Olweus“ programos metodika, pravesta pakartotinė apklausa apie patiriamas patyčias.

POINT OF VIEW OF SCHOOL DIRECTORS:

Konkretaus šio įvykio nežinojo, net neįtarė. Auka ir jį užstojęs mokinys niekada dėl elgesio neturėjo pastabų. Kad mokykloje egzistuoja patyčios buvo akivaizdu, todėl mokykla ir pradėjo taikyti patyčių prevencijos programą ,,Olweus“. Apie šį patyčių atveją informavo socialinė pedagogė, kuri atliko visas procedūras:
• greitosios medicininės pagalbos iškvietimas;
• tėvų iškvietimas ir informavimas;
• įvykio akto surašymas;
• policijos informavimas;
• steigėjo informavimas.
Situaciją buvo galima pakeisti, jei būtų gauta informacija apie planuojamas muštynes nors iš vieno informatoriaus ( vaikų, kl. vadovų, pedagogų, tėvų). Būtų prevencinis pokalbis su konfliktuojančiomis pusėmis, jų tėvais (globėjais).

POINT OF VIEW OF THE PARENTS OF THE PUPILS INVOLVED:

Auka gyvena su tėvu ir jo sugyventine. Tėvas patikino, kad sūnus jau seniai kalbėjo apie priekabias, kad nuolat jis mokęs sūnų nesivelti į konfliktą, vengti šito vaikino, bet jeigu grės grėsmė, leido apginti save. Anot tėvo, negi sūnus lauks, kol jį sumuš. Sūnus tėvui papasakojo, kad jį pastūmė nuo laiptų, kad konfliktą pratęsė po pamokų, kad susimušė. Tačiau kad kitą dieną buvo susitarta eiti muštis ir kad už jį atstovės klasės draugas -tėvas sužinojo tik po tų tragiškų muštynių. Tėvas palaiko savo sūnų, nes anot jo tik patys vaikai gali išsispręsti konfliktus, nes nuslopinimas čia nepadės. Tai juk būsimi vyrai, kurie turi išmokti apginti save ir kitą. Tačiau pabrėžė, kad be žiaurių sveikatos sutrikdymų. Tėvas nematė reikalo pranešti klasės vadovui, mokyklos administracijai, nes manė, kad tai vaikų žaidimai, nieko rimto.
Draugo ,,gelbėtojo“ tėvai išsiskyrę, sūnus gyvena su motina. Motina didžiuojasi savo sūnumi, kuris nė karto nėra nuskriaudęs mažesnio už save, yra kultūringas ir atidus kito nelaimei. Labai supranta savo sūnų ir džiaugėsi, kad užstojo silpnesnį iš kurio tyčiojosi, nors ir pats nukentėjo. Motina apie planuojamas muštynes nieko nežinojo, apie jas sūnus papasakojo tik ligoninėje. Tačiau motina prisipažino, kad anksčiau sūnus pasakojo, kad prie aukos nuolat kabinėjasi iš kitos klasės berniukas. Ji taip pat manė, kad tai tik paauglių bendravimo stilius ir nieko čia rimto
Smurtautojo šeima labai pasipiktino netvarka ir patyčių mastu mokykloje. Jie reiškė didžiules pretenzijas dėl sūnaus sužalojimo, nors apie konfliktą sūnus papasakojo ir apie planuojamas muštynes taip pat žinojo. Tačiau po muštynių, kai sūnus buvo sužalotas, tėvai teigė, kad nieko apie muštynes nežinojo, o joms įvykus niekas nesiėmė jokių priemonių, vaikui nebuvo suteikta pagalba. Jei jie būtų žinoję ( žinojo apie muštynes jaunesnioji duktė (6 klasės mokinė), kuri stebėjo muštynes ir atvedė brolį pas med. Seselę.
Aukos ir smurtautojų tėvai nepripažino vaikų netinkamo elgesio, pasipylė kaltinimų vieni kitiems lavina, o labiausiai buvo apkaltinta mokykla, kuri nieko neveikia mažinant patyčių mąstą mokykloje.

POINT OF VIEW OF THE COUNSELLOR IN THE SCHOOL:

Socialinis pedagogas yra prieš patyčias, įvairias patyčių formas, įvairaus amžiaus ir statuso. Ypač atkreipia dėmesį į suaugusių (pedagogų) naudojamas patyčias, kurios kartais įvardijamos kaip duotos pastabos, priminimai, įspėjimai.
Socialinis pedagogas pakankamai gerai žinojo bendrą situaciją mokykloje, tačiau sunku buvo įžvelgti šį konkretų atvejį, nes jokios informacijos apie planuojamus įvykius negauta.
Soc. pedagogas buvo iniciatorius visai mokyklos bendruomenei įsijungti į patyčių prevencijos programą ,,Olweus“, tiksliai vykdyti metodiką, mokytis visai bendruomenei atpažinti, įvertinti ir stabdyti patyčių atvejus mokykloje.
Soc. pedagogas lankėsi bendruomenės mokymuose, kas savaitę vykstančiose klasių valandėlėse, stebėjo mokymus, konsultavo klasės vadovus, pedagogus, kaip reaguoti ir spręsti įvairaus pobūdžio konfliktus bei patyčias.
Jei būtų gauta išankstinė informacija apie įvykusį konfliktą ir planuojamą naują, tai soc. Pedagogas būtų vykdęs intervenciją ir užkirtęs kelią konfliktui. Tam naudojęs įvairius metodus: individualus pokalbis su konfliktuojančiomis pusėmis, vaidybinių situacijų inscenizavimas, prevencinių kino filmų peržiūra, analizė ir vertinimas ir kt.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su kitais socialiniais partneriais, kurie taip pat padeda spręsti patyčių problemas: Vaiko teisių apsaugos tarnyba, policija, vaikų ir jaunimo užimtumo centru, socialinių paslaugų centru, švietimo skyriumi, švietimo centru.
....Norint gerinti mokyklos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą reikia kurti bendravimo ir bendradarbiavimo, pagarbos vertą mokyklos kultūrą, bei keisti mokyklos filosofiją, kuri turi būti grindžiama pagarba , tolerancija ir demokratiniais principais.

POINT OF VIEW OF POLICY MAKERS:

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia nuolat akcijas ,,Mokykla be patyčių“ Politikai labai atsakingai vertina patyčių mąstą Lietuvos mokyklose. Vaikų ir jaunimo linija pirmoji Lietuvoje pradėjo gvildenti ir kelti viešumon patyčių problemą. Kasmet nusižudę paaugliai, padaryti teisės pažeidimai nuolat primena, kad mūsų visuomenėje klesti patyčių virusas, o dar labiau didžiulis suaugusių žmonių abejingumas šiai problemai. Visuomenė tarsi pasidalijusi į du frontus, kur viename -patyčios buvo, yra ir bus, antrame-
patyčias reikia atpažinti, stabdyti ir mokyti vaikus kitokio bendravimo. Mokykloms siūlomos prevencinės programos „Olweus“, „Mokykla be patyčių“, įvairios akcijos „Mėnuo be patyčių“, „Stop patyčioms“ ir kita. Tačiau tyrimai rodo, kad patyčių nemažėja, o vis labiau jų atsiranda elektroninėje erdvėje, išsikelia iš mokyklos į laisvalaikį ir t.t.

CONCLUSIVE DEDUCTIONS:

Patyčios, kaip įsitvirtinusi bendravimo forma , susiformavo seniai ir turi gilias tradicijas. Todėl jas sunku pastebėti, pažaboti ir tinkamai reaguoti. Kartais jų aiškinimasis sukelia naujas patyčias, todėl mokytojams, tėvams ir vaikams trūksta žinių ir tinkamo bendravimo įgūdžių. Galima tarti, kad vien programomis patyčių problemos neišspręsime, turime keisti ir puoselėti mokyklos kultūrą, kur netoleruojamas smurtas, patyčios, kur vyrauja abipusė pagarba žmogui.
Šis įvykis įvertintas Vaiko teisių apsaugos tarnyboje, švietimo skyriuje, kur po tyrimo buvo aiškiai suformuluota išvada, kad ,,, mokykla bando įveikti patyčių mąstą vykdydama patyčių prevencinę programą „Olweus“. Programa vykdoma antrus metus, užsiėmimai vyksta pagal programos metodiką. Įvykus patyčioms visi atvejai registruojami, protokoluojami, vyksta intervencija su agresoriumi ir auka, numatomi pakartotiniai susitikimai su konfliktuotojais. Apie kiekvieną patyčių atveją yra informuojami tėvai (globėjai), atskiri atvejai pranešami policijai, taikomos nuobaudų kopėčios.
Įvykus muštynėms mokykla veikė pagal taisykles: suteikė pirmą medicininę pagalbą, iškvietė ir informavo tėvus, informavo steigėjus apie įvykį, informavo policiją ir vaiko teisių apsaugos tarnybą, parengė įvykių aktą, turi visus pokalbių protokolus.
Konflikte nukentėjo abi pusės abiems mokiniams padaryti sveikatos sutrikdymai, apie 1 mėn. truko jų gydymas. Pretenzijos ir nepasitenkinimas iš smurtautojo pusės, nes tėvai nepripažįsta sūnaus kaltės, kai jis nespėjo apsiginti ir buvo tiesiog stipresnio sumuštas. Iki šiol mokykla yra nuolat apskundžiama ir kaltinama, kad joje mokytis yra nesaugu, kad mokykla viešai neatsiprašė, kad neatsiprašė konflikte dalyvavę mokinių tėvai.
Šiam įvykiui ištirti buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris nutrauktas, nes buvo abipusis kūno sužalojimas ir nustatyta abipusė kaltė.

Comments about this Case Study


Date: 07.03.2012

Posted by: Vera Tripodi
Type of school: High School
Country: Italia

In this case of bullying, particularly apparent in a significant way: the surprise made explicit by teachers who did not expect to be in front of a case of bullying. If teachers are not prepared to recognize and take appropriate action on cases of bullying, overbearing acts end up being accepted by all the guys that contribute passively or actively to perpetuate new episodes. It 's so important that they are readily identified "red" alert, through which teachers can recognize the bullies and their victims.
_ Some indicators that can identify the likely victim:
_ And 'ridiculed, humiliated, ridiculed
_ The are damaged, stolen objects and money
_ Is excluded from the peer group, is only in moments of recreation and seeks closeness of adults
_ Has bruises, scratches, wounds that can not give explanations
_ Is depressed and cries easily
_ Is the ultimate choice for group formation
_ Has difficulty speaking in class in front of classmates
Indicators to identify the bully can:
_ Damage or steal objects of other
_ Intentionally exclude someone from the group, island
_ Disparages, intimidates, humiliates, command, dominate.

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it