Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Case Studies > Document

Case Studies

TITLE OF THE CASE STUDIES:

Susistumdymas dėl aptaškymo balos vandeniu

SCENARIOS OF BULLYING EVENT::
  • Direct bullying
CAUSES OF BULLYING EVENT::
  • Non-especific
FACTUAL DESCRIPTION OF THE BULLYING EVENT:

Patyčių atvejis kilo vienoje iš septintų klasių mokslo metų pradžioje. Pagrindiniai įvykių dalyviai – du berniukai, vienas iš jų įtraukė ir kitus klasės draugus. Baigiantis kūno kultūros pamokai berniukai susistumdė, vienas kitą išpurvino, provokatorius su kitais klasės draugais specialiai pargriovė silpnesnį berniuką. Šio incidento metu sulūžo pargriauto berniuko laikrodis. Panaudotos patyčių formos: fizinis smurtas – stumdymasis, psichologinis smurtas – grasinimai ir žodinės patyčios.

POINT OF VIEW OF VICTIM:

Nukentėjęs berniukas iš karto kreipėsi į gimnazijos specialistus, informavo apie įvykį mokytoją ir gimnazijos specialistus. Jis norėjo iš karto išsiaiškinti įvykį ir pareikšti pretenzijas dėl sugadinto laikrodžio. Pokalbio su nukentėjusiu berniuku metu buvo išsiaiškintos įvykio priežastys, kartu buvę klasės draugai. Vėliau, nukentėjusiam berniukui sutikus, buvo kalbamasi su visais įvykio dalyviais. Paaiškėjo, kad incidentą išprovokavo tai, kad nukentėjęs berniukas netyčia bėgdamas aptaškė vandeniu kitą berniuką. Šis ir kiti šalia stovėję berniukai iš karto puolė stumdyti nukentėjusį, neišsiaiškinę priežasčių. Berniukai susistumdė, apsižodžiavo. Kaip ir minėta, incidento metu sugadintas nukentėjusio berniuko laikrodis.

POINT OF VIEW OF BULLYING STUDENT(S):

Besityčiojusio berniuko teigimu, nukentėjęs berniukas specialiai sukėlė konfliktą jį aptaškydamas. Jis pripažino nepagalvojęs, kad taip galėjo atsitikti netyčia ir iš karto puolė „atsikeršyti“, o kiti draugai jam padėjo. Jo teigimu, nukentėjęs berniukas ne pirmą kartą išprovokuoja žodžiais (šį kartą veiksmais) incidentus, todėl jis iš karto ir puolė jį. Šį kartą nukentėjusį jis pasirinko tik todėl, kad nematė, ar jis taškėsi vandeniu tyčia, ir besityčiojęs berniukas tik norėjo „apsiginti nuo puolimo“. Besityčiojęs berniukas atsiprašė už savo elgesį, pokalbio su nukentėjusiu mokiniu ir gimnazijos specialiste metu suprato incidento priežastis ir apgailestavo dėl pasekmių. Taip pat jis pažadėjo nukentėjusiam sutaisyti laikrodį. Žodinės sutarties metu jis pažadėjo stengtis daugiau neerzinti, kitokiais būdais nesityčioti iš nukentėjusio berniuko, elgtis su juo draugiškai. Žodinės sutarties metu su pagrindiniais konflikto dalyviais buvo aiškiai aptarti tolimesni žingsniai: klasės auklėtojos, tėvų, skyrių vedėjų informavimas, berniukų elgesys ir bendravimas vienas kito atžvilgiu, berniukų elgesio stebėjimas numatytą laikotarpį, tolimesnis susitikimas pokyčių aptarimui, numatytos priemonės įvykus kitai panašiai patyčių situacijai .
Apie įvykį gimnazijos specialistė informavo klasės auklėtoją, buvo nutarta stebėti incidente dalyvavusių berniukų elgesį, tarpusavio santykius. Po savaitės vėl įvyko gimnazijos specialistės susitikimas su incidento dalyviais. Buvo trumpai aptartas praėjęs laikas, įvertintas elgesys vienas kito atžvilgiu. Jokių konfliktų per savaitę nekilo, nukentėjusio berniuko laikrodis buvo sutaisytas, abu berniukai neturėjo jokių pastabų vienas kito atžvilgiu.

POINT OF VIEW OF OTHER STUDENTS:

Kiti mokiniai matė tarp berniukų kilusį konfliktą ir įsitraukė į jį – padėjo besityčiojusiam berniukui „pamokyti“ nukentėjusį berniuką. Pokalbio su gimnazijos specialiste metu jie pripažino neišsiaiškinę įvykio priežasčių, neapgynę skriaudžiamo bendraklasio, stovėję ir žiūrėję patyčių situaciją arba patys puolę „daryti tvarkos“. Dalyvavusių mokinių teigimu, nukentėjęs berniukas kartais išprovokuoja panašius incidentus ir jie iš karto pagalvojo, kad jis kaltas ir šioje situacijoje.

POINT OF VIEW OF TEACHERS:

Kadangi patyčių įvykis vyko per kūno kultūros pamoką lauke, mokytojas ne iš karto pastebėjo konfliktą. Mokiniai žaidė futbolą, ir jis tik po kurio laiko suprato ir pamatė, kad vyksta ne ginčas dėl žaidimo, o susistumdymas tarp mokinių. Mokytojas nespėjo išskirti konflikto dalyvių, nes nukentėjęs berniukas jau buvo pabėgęs iš įvykio vietos (tuo metu jis atbėgo pas gimnazijos specialistę). Mokytojas papasakojo apie įvykį gimnazijos specialistei, nors savo akimis jis nematė kada ir kodėl prasidėjo incidentas.

POINT OF VIEW OF SCHOOL DIRECTORS:

Gimnazijos specialistė informavo apie incidentą ir jo sprendimą neformaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui, pagrindinio ugdymo skyrių vedėjas. Buvo nutarta stebėti vaikų tarpusavio santykius.

POINT OF VIEW OF THE PARENTS OF THE PUPILS INVOLVED:

Pokalbio su incidente dalyvavusiais mokiniais metu, įvykusio praėjus savaitei po incidento, mokiniai papasakojo, kad jie apie incidentą kalbėjosi su tėvais. Po incidento klasės auklėtoja informavo apie įvykį mokinių tėvus telefonu. Nukentėjusio mokinio laikrodis buvo sutaisytas, daugiau konfliktų tarp berniukų nekilo, mokinių tėvai dėl mokinių tarpusavio problemų nesikreipė.

POINT OF VIEW OF THE COUNSELLOR IN THE SCHOOL:

Socialinė pedagogė detaliai išsiaiškino įvykusį incidentą, kalbėjosi su patyčių situacijoje dalyvavusiais mokiniais, informavo klasės auklėtoją apie įvykį, kartu su pagrindiniais patyčių dalyviais sudarė žodinę sutartį dėl tolimesnio tarpusavio bendravimo ir elgesio vienas kito atžvilgiu, domėjosi berniukų situaciją numatytą laikotarpį (pokalbiai su klasės auklėtoja, klasės mokiniais), po savaitės vėl susitiko su berniukais aptarti pokyčių. Taip socialinė pedagogė informavo apie įvykį neformaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui, pagrindinio ugdymo skyrių vedėjas.

CONCLUSIVE DEDUCTIONS:

• Konfliktas tarp mokinių kilo dėl to, kad mokiniai iš pat pradžių neišsiaiškino situacijos, o puolė naudoti fizinį smurtą.
• Nukentėjusiam berniukui buvo klijuojama panašių incidentų provokatoriaus „etiketė“, todėl smurtavę berniukai net nepagalvojo, kad jis galėjo pasielgti (aptaškyti kitą vaiką vandeniu) netyčia.
• Šiuo atveju kartu su konflikto dalyviais išanalizavus situaciją, įvykusio incidento priežastis, besityčiojęs berniukas ir kiti jam „padėję“ mokiniai suprato ir pripažino savo kaltę.
• Žodinės sutarties su pagrindiniais konflikto dalyviais metu buvo aiškiai aptarti tolimesni žingsniai (klasės auklėtojos, tėvų, skyrių vedėjų informavimas, berniukų elgesys ir bendravimas vienas kito atžvilgiu, berniukų elgesio stebėjimas numatytą laikotarpį, tolimesnis susitikimas pokyčių aptarimui, numatytos priemonės įvykus kitai panašiai patyčių situacijai ).

Comments about this Case Study


I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it