Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

„Училище без насилие”

KEYWORDS:

Проект, училище, насилие, защита, превенция

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

National Project

TARGET GROUPS:

Деца, ученици, учители, родители, администратори

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

УНИЦЕФ България и Държавна агенция за защита на децата

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

България

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Teachers, Young People, School Directors.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

В периода 2007-2008 УНИЦЕФ България съвместно с Държавна агенция за защита на децата инициира проект за превенция на насилието сред децата. Главната идея на проекта е да подкрепи превенцията на тормоза сред децата в училищата и установяването на сигурна и подкрепяща училищна среда. Специалисти работят с учители, деца и цялата училищна общност, като им показват нови методи за комуникация и справяне с проблемите без агресия. Цялата училищна общност е включена в проекта. „Училище без насилие” създава възможности за понижаване нивото на насилието в училище – учители и ученици съвместно залагат ясни правила, които не допускат прояви на агресия и тормоз.

RESULTS:

Училището се трансформира в място, където децата се учат, че насилието е недопустимо и знаят как да се справят с проблемите по мирен начин. Проектът води до формирането на цялостна училищна политика, основаваща се на ценности, отношения и правила за поведение, които стоят в основата на дългосрочна стратегия за превенция на насилието.
Проектът стартира в 6 училища в София и включва деца от 5ти до 8ми клас. До 2008ма година проектът включва и други училища, както и ученици от 1ви до 7ми клас.
Цялостната документация по проекта „Училище без насилие” може да бъде намерена тук: http://www.unicef.bg/bg/campaigns/publications/uchilishte-bez-nasilie
През 2009г. децата от 134 СОУ в София представят пред УНИЦЕФ тяхната декларация срещу агресията и насилието в училищ – резултат от работата им по проекта. Тя съдържа 6 основни точки: НЕ на обидата; НЕ на незачитане на личното пространство; НЕ на физическото посегателство; НЕ на психологическото посегателство; НЕ на словесното посегателство; НЕ на всякакви взаимоотношения, унижаващи личността. Декларацията беше подписана от повече от 500 ученика, учители, известни личност, които присъстваха на събитието и заявиха своята позиция в подкрепа на проекта на УНИЦЕФ "Училище без насилие".
Много полезна книга за родители на тема кибернасилие е разработена и налична за сваляне на следния адрес: http://www.unicef.bg/bg/publications/kibertormozut-knijka-za-roditeli.

INDICATORS:

Definition of bullying or cyberbullying, Parent training/meetings, Playground supervision, Classroom management, Teacher training, Classroom rules, Whole-school anti-bullying policy, Information for parents, Cooperative group work.

EVALUATION:

Предложената добра практика се смята за доста интересна, заради нейната добра организираност, факта че обхваща няколко различни училища и малки деца – дори такива в първи клас. Проектът би могъл да продължи с включване на училища от цялата страна.
Силните страни на тази практика са: обръщане на внимание на различни видове насилие и тормоз, включително и кибертормоз; включване на цялата училищна общност в съвместни дейности, мониторирани от специалисти; адекватна супервизия на класната стая и зоната за игра със стриктни правила против насилието и агресията, които трябва да се спазват от всички участници в проекта; предоставяне на информация и напътствия на родителите, както и възможност за съвместна работа, което е полезно за бъдещото личностно развитие и постижения на децата.
Проектът предоставя голям брой ръководства, брошури и информативни материали, които могат да бъдат консултирани от различни видове ползватели. Всички материали са налични в удобен за ползване формат онлайн. pages

COMMENT:

Закрилата на децата е един от стратегическите приоритети на УНИЦЕФ в България. Търсят се конкретни решения на детски проблеми. Съвместните дейности и усилия на УНИЦЕФ и различни български институции целят развитието и реформирането на цялостната система за защита на децата, синхронизация на работата на различните институции, с поставяне на интереса на децата над всичко друго. “Училище без насилие” е част от по-голямата УНИЦЕФ инициатива „Превенция на насилието сред децата”, която се изпълнява в периода 2006-2009 и е изключително успешна в училищата, които се включват в нея.

REFERENCES TO OTHER EVALUATION:

Оценки на резултатите от проекта могат да се открият в раздела за медии, новини, събития и проектни резултати: http://www.unicef.bg/bg/press

NAME OF COMPILER:

Зорница Станева

NAME OF INSTITUTION:

Зинев Арт Технологии

ROLE:

Мениджър на проекта

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it