Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

Studiu privind manifestările agresive în mediul școlar din județul Galați

KEYWORDS:

Agresivitate în mediul școlar

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

Researches

TARGET GROUPS:

Părinți, cadre didactice, elevi

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

Romania

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Teachers, Young People.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Identificarea opiniilor elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice cu privire la amploarea fenomenului manifestărilor violente în mediul şcolar
Identificarea modalităţilor preferate de rezolvare a conflictelor şi a principalelor modalităţi de acţiune în cazul apariţiei comportamentelor agresive-violente.
Identificarea frecvenţei activităţilor de prevenţie desfăşurate în şcoală
Identificarea formelor conduitelor agresive întălnite în mediul şcolar şi al principalelor cauze ale acestora

RESULTS:

În ceea ce priveşte nivelul la care se manifestă conduitele agresive, majoritatea celor intervievaţi consideră că nivelul elev-elev este cel la care întîlnim dominant aceste manifestări.
Ponderea răspunsurilor cadrelor didactice(51,9%) relevă că acestea consideră că vom găsi cauzele agresivităţii preponderent în mediul familial (relaţii familiale tensionate). Cu o pondere asemănătoare a răspunsurilor (peste 40%) întâlnim comportamentul imitativ,comunicarea deficitară,grupul de prieteni şi nivelul scăzut al educaţiei
Din perspectiva părinţilor, aproximativ 70% consideră că ereditatea şi consumul de alcool şi droguri sunt cauzele esenţiale ale comportamentelor agresive.Există şi părinţi(30%) care consideră că o cauză a comportamentelor agresive se manifestă în discrepanţă între cerinţe – aşteptări - nevoi şi posibilităţi reale precum şi lipsei unei strategii eficiente de rezolvare a conflictelor .
Părinţii dovedesc că nu au suficiente cunoştinţe şi abilităţi de rezolvare a conflictelor.

INDICATORS:

Information for parents, Peer support.

EVALUATION:

Acest caz de bună practică reprezintă o cercetare a fenomenului violenței școlare în școlile din județul Galați. Sunt scoase maim multe elemente în evidență, dar rolul principal al acestui studiu este unul informativ. pages

NAME OF COMPILER:

Cezar Vrinceanu

NAME OF INSTITUTION:

EuroEd Foundation

ROLE:

Projects Department Coordinator

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it