Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

Studiu privind agresivitatea în școală

KEYWORDS:

Agresivitate în școală

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

Researches

TARGET GROUPS:

Elevi, părinți, profesori

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

CMBRAE/CMBAP

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

Romania

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Identificarea percepției asupra dimensiunii agresivității în mediul școlar.
Identificarea gradului de manifestare a tipurilor de agresivitate în spațiul școlar.
Înregistrarea ponderii diferitelor motive în declanșarea comportamentelor agresive.
Identificarea ponderii diferiților factori în securizarea elevilor în spațiul școlar.
Identificarea gradului de siguranță resimțit în unitatea școlară frecventată.

RESULTS:

În urma centralizării datelor din eșantionul stabilit s-a constatat că percepția elevilor, părinților și profesorilor asupra fenomenului de agresivitate școlară este asemănătoare: mai mult de jumătate dintre respondenți au considerat că numărul cazurilor de agresivitate s-a menținut constant sau a scăzut anul acesta școlar comparativ cu anul școlar anterior.
Deși părinții și profesorii consideră că agrsivitatea copiilor este datorată disfuncțiilor existente la nivelul familiei, gradul de atribuire a responsabilităților este sensibil diferit. Părinții identifică disfuncțiile la nivelul familiei ca fiind responsabile de agresivitatea copiilor în proporție de 56,8%. Profesorii consideră că aceleași disfuncții generează comportamente agresive ale copiilor în proporție de 96%.
Disfuncțiile apărute la nivelul școlii ca agent educațional generează comportamente agresive ale copiilor în proporție de 24,1% în opinia profesorilor și 37,3% în opinia părinților.

INDICATORS:

Definition of bullying or cyberbullying, Information for parents, Peer support.

EVALUATION:

Acestă cercetare este realizată la nivelul școlilor din București. În cuprins găsim o cercetare foarte amănunțită a fenomenului agresivității școlare. Această cercetare este compusă atât dintr-o parte cantitativă cât și de una calitativă. Ambele părți sunt o sursă de informații prețioasă. Rezultatele acestei cercetări pot să ajute la o mai bună definire a fenomenului în România și în același timp pot contribui la stabilirea unor posibile moduri de tratare a problemei. pages

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

EuroEd Foundation

ROLE:

Project Assistant

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it