Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

Tinerii împotriva violenței

KEYWORDS:

Teacher training, Violence in schools, Peer support

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

National Project

TARGET GROUPS:

Consilieri scolari, Directori ai unităţilor de învăţământ, Elevi (învăţământ preuniversitar), Personal din centrele de resurse educaţionale

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in colaborare cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, Agentia OSC si organizatia "Salvati copiii"

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

Romania

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală în vederea dezvoltării capacităţii instituţionale a diferitelor structuri cu rol în domeniu şi a competenţelor resurselor umane implicate în educaţie.

RESULTS:

Proiectul “Tinerii împotriva violenţei” îsi propune educarea non-violentă a copilului, astfel încat acesta să nu preia modelul comportamental violent al adulţilor, să nu înteleagă şi să accepte violenţa ca pe ceva firesc, să înveţe să îşi gestioneze propriile conflicte şi să asimileze metode de relaţionare non-violente, să dezvolte şi să adopte un comportament echilibrat în relaţiile cu ceilalţi.

Perfectarea unui sistem de monitorizare a fenomenelor de violenţã în şcoli;

Sprijin pentru dezvoltare instituţionalã;

Formarea în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în şcoalã;

Formarea elevilor implicaţi în programul de gestionare a conflictelor şi comunicare / interacţiune non-violentã.

INDICATORS:

Definition of bullying or cyberbullying, Teacher training, School conferences, Peer support, Intensity teachers (10 h. or more).

EVALUATION:

Prin acest proiect vor avea loc 10 module de formare pe tema violenţei şcolare, 4 module de formare a formatorilor resursă la nivel judeţean, 1 set de resurse de învăţare pentru elevi, 36 de sesiuni de formare a inspectorilor şcolari judeţeni, directorilor de centre de formare, directorilor de unităţi de învăţământ, membrilor Consiliilor de Administraţie de la nivelul şcolilor, 16 focus grupuri şi mese rotunde organizate la nivel regional, pentru identificarea problemelor specifice şi pentru analiză de nevoi, 41 de centre de resurse judeţene în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală, 8 workshopuri regionale pentru elaborarea de planuri judeţene de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare. Totodată, ca rezultate, se doreste obţinerea perfectarii unui sistem de monitorizare a fenomenelor de violenţă în şcoli, sprijin pentru dezvoltare instituţională, formarea în domeniul prevenirii şi a combaterii violenţei în şcoală, formarea elevilor implicaţi în programul de gestionare a conflictelor şi comunicare / interacţiune non-violentă. pages

NAME OF COMPILER:

Bogdan Irimia

NAME OF INSTITUTION:

EuroEd Foundation

ROLE:

Project Assistant

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it