Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

Violența în școală

KEYWORDS:

Violența în școală

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

Researches

TARGET GROUPS:

Cercetători, părinți, profesori

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Institutul de științe ale educație, UNICEF România

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

Romania

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Studiul de fata si-a propus sa ofere o imagine asupra dimensiunii fenomenului de violenta în scoala româneasca, identificând, totodata, cauzele si factorii care îl determina. De asemenea, studiul propune atentiei organismelor responsabile si societatii civile un set de recomandari privind ameliorarea si preventia violentei în scoala.
Demersul investigativ privind fenomenul de violenta scolara a utilizat o strategie complexa de cercetare, care a îmbinat atât metode cantitative de cercetare, cât si metode calitative.
Pentru a putea identifica fenomenele de violenta si formele sale de manifestare, precum si cauzele si solutiile posibile de prevenire si interventie s-a încercat să se surprindă reprezentarile diferitilor actori ai comunitatii educative – manageri scolari, cadre didactice, inspectori scolari, ale altor factori responsabili – reprezentanti ai politiei, precum si ale parintilor si elevilor. Ca urmare, în cadrul cercetarii au fost utilizate multiple esantioane si loturi de investigatie.

RESULTS:

Pe baza investigatiilor realizate, s-au desprins urmatoarele
concluzii: proportia unitatilor de învatamânt la nivelul carora se înregistreaza fenomene de violenta depaseste 75%; ponderea elevilor cu manifestari grave de violenta este estimata – conform declaratiilor directorilor unitatilor de învatamânt investigate – la aproximativ 2,5%; ponderea copiilor si tinerilor victime ale violentei (furt, agresiuni sexuale, agresiuni fizice, hartuire etc.) estimata pe baza datelor anchetei este de aproape 3%.

INDICATORS:

Definition of bullying or cyberbullying, Intervention protocol, Whole-school anti-bullying policy, Information for parents.

EVALUATION:

Acest studiu raspunde unei nevoi de cunoastere a dimensiunii, formelor de manifestare si cauzelor fenomenului de violenta scolara, necesara elaborarii unor strategii de prevenire si ameliorare. Cercetarea este, astfel, un pas absolut necesar, un argument util în vederea sensibilizarii unui public cât mai larg şi o condiţie a mobilizării resurselor în vederea abordării violenţei în şcoala.
Obiectivele cercetării au fost următoarele:
- Evaluarea dimensiunilor fenomenului de violenţă în şcoală;
- Identificarea situaţiilor de violenţă şcolară şi elaborarea unei tipologii a fenomenului;
- Identificarea cauzelor generatoare ale violenţei în şcoală;
- Elaborarea unui set de recomandări, destinate cadrelor didactice şi părinţilor, cu scopul deameliorare a fenomenului violenţei în şcoală.
pages

NAME OF COMPILER:

Bogdan Irimia

NAME OF INSTITUTION:

EuroEd Foundation

ROLE:

Project Assistant

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it