Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

Училищна програма за превенция на агресивното поведение І – ІV клас

KEYWORDS:

Градивна агресия, лоша агресия, учител, родител, овладяване

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

National Project

TARGET GROUPS:

Ученици І - ІV клас, начални учители и родители

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Доц. д-р Иванка Бончева – психолог-психотерапевт
К. Николова – гл. експер�

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

България

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Teachers, Young People.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Практиката се занимава с проблема нарастване на детската агресивност в ранна училищна възраст в резултат на динамични социално-икономически промени в обществото и като задължителен момент в социалното съзряване на детето.
Програмата се въвежда в Първо основно училище и Основно училище „Цар Симеон І”.
В момента тече първи етап на въвеждане на програмата (юни 2009 – май 2011 г.). Обучение, тренинги и супервизия на учители, преподаващи в първи и втори клас; разработване на помагало за родители на деца І и ІІ клас – „Градивна или деструктивна агресия” и на помагало за ученици І и ІІ клас; разработване на презентация, предназначена за родители, както и индивидуално и групово консултиране на родители.

Тематичен обхват на първия етап:
- Що е агресия? Агресията като: инстинкт и реакция; като постижение; като форма на контакт; като жизнена концепция.
- Трансакционен анализ. Агресията между: индивиди и в група; между редови членове на групата; между лидер и формален лидер; между представител на членската маса и лидер.
- Възрастови кризи: кризата на «ината»; кризата на «първокласника» - психологични проблеми на съответната криза. Изходът от първата криза като предпоставка за успешно или дефектно справяне с втората криза.
- Мястото на родители, учители и общество при справянето на детето със съответната криза. Собствен опит.
- Конфликт. Форми на конфликт. Справяне с външния конфликт: активно - агресивно /автоагресивно; пасивно – подмолно.
- Правото да бъда агресивен – право на детето, на родителя, на учителя; поведенческа и/или словесна агрессия.
- Модели за справяне с формите на агресия - отстояване на позиция; рефлектиране на емоция; поведение «стимул-реакция»; изработване на трайна промяна.
- Градивната агресия - начин на създаване и отстояване.
- Работа в клас с помагалото за ученици «Аз съм добър – добрата или лошата агресия»
- Казуистика и супервизия.

RESULTS:

Помагало за родители на деца І и ІІ клас – „Градивна или деструктивна агресия” - http://www.prevencii.com/PDF_OKBPPMN/Publikacii/gradivna.pdf, разработване на презентация, предназначена за родители, както и индивидуално и групово консултиране на родители.
Помагалото за ученици «Аз съм добър – добрата или лошата агресия» - http://www.prevencii.com/images/stories/programi1/knijka_agresivno%20povedenie/knijka/agresiq_knijka2_pass.pdf - помагало за 1ви и 2ри клас. Издава се от община Варна. Съдържа типични ситуации, в които децата попадат; разумен начин как да постъпят и лесни правила помагащи им да бъдат добри и да си намерят приятели.
Учители от 2 основни училища в гр. Варна са преминали обучение за овладяване на детската агресия.

INDICATORS:

Intervention protocol, Help-line/counseling, Parent training/meetings, Playground supervision, Disciplinary methods, Classroom management, Teacher training, Classroom rules, Information for parents, Cooperative group work, Duration for teachers (4 days or more).

EVALUATION:

Оценката на практиката е висока, защото тя демонстрира устойчивост и реални резултати. Програмата стартира през 2009 г. в Първо основно училище в гр. Варна с обучението на 10 начални учители. През 2010 г. по програмата се обучават втора група учители от Първо основно училище и нова група начални учители от Основно училище „Цар Симеон І”. „Училищната програма за превенция на агресивното поведение І – ІV клас” е обезпечена с методически материали за учители, родители и ученици. Предстои въвеждането на втори етап на програмата – обучения, тренинги, материали, предназначени за ІІІ – ІV клас, ориентирани към трите компонента на целевата група. pages

COMMENT:

Полезна практика с разработени материали, чийто подход и метод за представяне на информацията предразполагат децата да усвояват с приятно игрово чувство нови начини за справяне с различни ситуации без използване на агресивни методи.

REFERENCES TO OTHER EVALUATION:

Практиката не разполага с други оценки.

NAME OF COMPILER:

Зорница Станева

NAME OF INSTITUTION:

Зинев Арт Технологии

ROLE:

Мениджър на проекта

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it