Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

“Виртуално и реално насилие – превенция чрез интерактивно обучение в у

KEYWORDS:

Интернет, виртуален, насилие

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

National Project

TARGET GROUPS:

Деца, ученици, учители

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Асоциация “Родители” и Фондация “Приложни изследвания и комуникации�

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

България

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Teachers, Young People.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Инициативата се изпълнява в националния Център за безопасен интернет, с финансова подкрепа от швейцарската фондация “Оук” и от програмата на ЕК “Безопасен Интернет плюс”. В подпомагането на инициативата се включиха и Microsoft България, и детският портал Dechica.com.
Част от дейностите, реализирани във вече приключилото пилотно начинание, са изготвянето на методически наръчник с 25 модулни урока, одобрен от МОН, и обучаването на 49 преподаватели – педагози и студенти. 10 училища – доброволци от София се включиха в изпълнението на доброто дело с образователен и социален ефект. От ноември 2008 г. до края на юни 2009 г. подготвените от изпълнителите обучители проведоха над 600 свободни часа, като повече от 3000 ученици са имали занятия по различните теми.
Заявяването и оповестяването на часовете се извършва посредством специално разработена за целта Интернет-базирана платформа. Автоматизираната онлайн-система дава възможност на директорите на училищата във възможно най-кратък срок да осигурят преподавател за заместване на извънредно отсъстващ учител. Тя приема онлайн-заявки от страна на всяко училище за наличието на свободни часове – за всеки клас и час. Следваща опция е разпращането на електронни писма и кратки текстови съобщения (sms) - засега само до абонатите на Мобилтел, до всеки обучител за всеки час. До момента до преподавателите през мрежата на Мтел са изпратени 12 210 SMS-а. До края на 2011 се планира да се осъществи връзка и с останалите два оператора – Globul и Vivatel. Следва поемане на часове от подготвените обучители с възможност за избор на училище, клас и час. Предвидено е и блокиране на достъпа до поетите часове за друг обучител. Системата приема и онлайн-отчети за проведените часове и може да води статистика за проведените курсове по различни показатели.
Платформата позволява максимална гъвкавост и адаптация към графика на преподавателите и светкавична реакция при възникването на свободен час в училище – бича на съвременното средно образование. Преподавателите се обучават и супервизират от екипа по проекта, който ги подпомага максимално в тяхната дейност.

RESULTS:

От началото на 2008/2009 учебна година на територията на 10 училища в София в рамките на свободните часове се провеждат интерактивни занятия за овладяване на агресията в клас и предотвратяване на подобни прояви в Мрежата. Това е едно от най-големите постижения по проекта “Виртуално и реално насилие – превенция чрез интерактивно обучение в училище”. Основният резултат е постигнатото над 40 пъти повишено осъзнаване за риск в Интернет от страна на подрастващите.
Част от дейностите, реализирани във вече приключилото пилотно начинание, са изготвянето на методически наръчник с 25 модулни урока, одобрен от МОН, и обучаването на 49 преподаватели – педагози и студенти. 10 училища – доброволци от София се включиха в изпълнението на доброто дело с образователен и социален ефект. От ноември 2008 г. до края на юни 2009 г. подготвените от изпълнителите обучители проведоха над 600 свободни часа, като повече от 3000 ученици са имали занятия по различните теми.

INDICATORS:

Definition of bullying or cyberbullying, Help-line/counseling, Parent training/meetings, Classroom management, Teacher training.

EVALUATION:

Изключително полезна практика намаляваща броя свободни часове, през които децата се занимават неконтролируемо с дейности, неприсъщи за учебния процес. Инициативата се разглежда като много добра подкрепа за изпълнение на програмата на МОН “Без свободен час”. Важно е да отбележим, че министерството призна, че наличието на свободни часове в училище е сериозен проблем. pages

COMMENT:

Интересни са някои от изводите от прилагането на методиката (поведение и реакции у децата):
• Децата разпознават единствено най-драстичните форми на насилието
• Незаинтересованост, неумение да се припознават различните форми на насилие: сплетни, визуално насилие (филми, клипчета, игри), пасивно насилие, неосъзнавано насилие, безразличие
• Засилен интерес към темите, съдържащи в експлицитен вид виртуално насилие или виртуални елементи – по-голяма активност и по-голямо желание за споделяне на опит и преживявания във виртуалното пространство
• Най-много се харесва създаването на територия за свободно изказване на мнения и споделяне на впечатления. Учениците оценяват високо възможността да чуят и разберат какво мислят техните съученици по поставените теми
• Децата често посочват в обратните връзки, че им харесва да правят нещо заедно с целия и клас и това ги сплотява като общност

REFERENCES TO OTHER EVALUATION:

http://teacher.bg/cs/blogs/marieta_radulova/default.aspx - на този адрес е публикувана информация за инициативата, нейните резултати до момента, текущи дейности и оценки.

NAME OF COMPILER:

Миглена Молхова

NAME OF INSTITUTION:

Зинев Арт Технологии

ROLE:

Експерт

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it