Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

„Заедно срещу дрогата и насилието”

KEYWORDS:

Насилие, деца, специални обучителни нужди, дрога

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

National Project

TARGET GROUPS:

- ученици (момчета и момичета) със специални образователни потребности от ПУ „П. Р. Славейков”;
- Ученици от училище за деца и младежи с умствено изоставане „Дъга” – село Згалево, община Пордим, Плевен;
- Младежи с интелектуално изоставане от защитено жилище, Плевен;
- Доброволци – лидери, родители, общественост (граждани работещи в социалната сфера, местни и регионални власти – институции и организации).

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

ПУ „П.Р. Славейков”, Плевен
Сдружение „Нашите деца могат”, Свиленград
Н

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

България

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Teachers, Young People.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Основната цел на проекта е превенция на наркоманиите, насилието и въвличането в трафик на деца и младежи без и със специални образователни потребности от България, Австрия, Испания и Турция.
Проектът е одобрен от Областния съвет по наркотични вещества – Плевен. Mетодично ръководство получава от Общинския Превантивно-информационен център по зависимости в Плевен. Управлението на проекта се осъществява чрез съвместното участие на Помощно училище "П. Р. Славейков" - Плевен, и сдружение "Нашите деца могат" - Свиленград. Медиен партньор е публицистичното предаване за българите в чужбина "Облаче ле бяло".
Партньори, подкрепящи дейностите по тазгодишния проект, са: Дирекция „Образование” на Община Газиосманпаша – Истанбул (Турция), Националната комисия за борба с трафик на хора, Унгарският културен институт, Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество (АРГО), фондация „Развитие и реализация на обществения ресурс”, Интернационалният корпус „Св. Лазар” и Австрийският двуезичен вестник „Виена днес – Wien Heute” - Виена (Австрия), Зинев Арт Технологии, вестник „Посоки” – Плевен и Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Плевен.

RESULTS:

- Подобрена активност на местната общност (училищни и медицински специалисти, ученици, родители) в сферата на превенцията на злоупотребата с наркотици и насилието;
- Подобрена здравна култура на целевата група: лекции, дискусии, ролеви игри, индивидуални и групови сесии, обучения;
- Взаимодействие и подкрепа от страна на Община Плевен, местния здравен инспекторат, държавни организации и прочие;
- Засилена обществена и медийна подкрепа;
- Установяване на подкрепяща среда, която стимулира интересите и талантите на децата с проблеми, както и техните въжделения към успех;
- Създаване и апробация на консултативна програма на тема проблеми с наркотиците и насилието, алтернативни обучителни методи за децата със специални нужди и техните родители с цел гарантиране включване в планираните дейности;
- PowerPoint презентации, файлов архив с всички постигнати резултати и събития по проекта;
- Отпечатване на информационни материали – брошури, месечни издания, статии, радио и телевизионни материали на проблените теми;
- Електронен бюлетин.

INDICATORS:

Cooperative group work, Videos, Peer support, Intensity teachers (10 h. or more), Duration for teachers (4 days or more), Duration for children (at least one academic year).

EVALUATION:

Социо-политическата реалност през последните няколко години постави някои сериозни проблеми в сферата на образованието изобщо и в частност в сферата на образованието на деца със специални потребности. Социално педагогическата отговорност за отглеждането на децата става все по-сложна. Днес повече от всякога е необходимо да се говори открито с децата със специални образователни потребности по проблемите на превенцията на насилието и злоупотребата с наркотични вещества.
В тази борба, превенцията е най-доброто лечение. Най-добрата превенция за децата със специални образователни потребности се съдържа в успешното съчетаване на спорт, туризъм и дейности свързани с изкуството. Училището е главното място за превенция, защото там има достъп до най-много деца. Когато младежите са информирани и убедени, че алтернатива има и тя е в спорта, туризма, компютърните занимания и музиката те със сигурност ще вземат правилното решение и няма да използват наркотици или да тормозят съучениците си. pages

COMMENT:

Много полезна практика, чието репликиране в други институции за деца със специални обучителни потребности би било много важно и несъмнено успешно.

REFERENCES TO OTHER EVALUATION:

http://stopdrugs2.hit.bg/

NAME OF COMPILER:

Миглена Молхова

NAME OF INSTITUTION:

Зинев Арт Технологии

ROLE:

Експерт

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it