Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

Проект “Аз избрах – без насилие!”

KEYWORDS:

междуличностните отношения, социални норми, агресия, овластяване

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

National Project

TARGET GROUPS:

Ученици, младежи

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Проектът се реализира от НСНЦ „Инициатива Родопа планина – ХХІ век” в п

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

България

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Young People.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Темата на проекта е провокирана от нарастващото насилие сред децата и зачестилите случаи на агресия в българските училища, които се превръщат в проблем, който може да ескалира. За учениците най-значимия елемент на социалното обкръжение е групата на връстниците в училище и извън него. За това главната причина за детската агресивност би следвало да се търси в междуличностните отношения на подрастващите, а също така и в типа социални норми, приети в неформалните групи.
Целта на проекта е, чрез обучение и овластяване на неформалните лидери сред учениците и включването им във формите на ученическото самоуправление, да се създадат условия за превенция на агресията и проявите на насилие в училище.
Придобитите нови умения и компетентности участниците в проекта ще имат възможност да приложат чрез включването им в различни форми на ученическото самоуправление и в опазването на реда и дисциплината в училище.
Идеята е обучените за лидери ученици да формират групи „Аз избрах – без насилие!” в съответните училища, които да инициират дейности във връзка с опазването на реда и дисциплината в училище и ограничаване на случаите на проява на агресия и насилие от страна на учениците.

RESULTS:

Във връзка с дейностите по проекта са обучени 20 деца от различни училища в Смолян, във връзка с развиване на комуникативните им умения и овладяване на агресията, чрез работа с психолог и педагози и включването им в спортни занимания. Формиран е Детски спортен клуб по бойни изкуства към ОДМВР – Смолян, който вече е провел един тренинг на включените в проекта деца и младежи.

INDICATORS:

Help-line/counseling, Cooperative group work, Peer support.

EVALUATION:

Полезна практика за овластяване на учениците и създаване на умения за самостоятелстно справяне с различни негативни ситуации на насилие и тормоз в училище от страна на самите ученици. Демонстрация на успешното включване на местните органи на реда в съвместни дейности в училищата и с ученици.
Взаимното обучение между ученици и предоставянето на съвети и подкрепа както вътре в групата, така и извън нея – от експерти – е изключително полезно. pages

REFERENCES TO OTHER EVALUATION:

Към момента няма други оценки на практиката.

NAME OF COMPILER:

Миглена Молхова-Владова

NAME OF INSTITUTION:

Зинев Арт Технологии

ROLE:

Експерт

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it