Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

Проект „Училищна Дъга”, който се реализира с: финансовата подкрепа на О

KEYWORDS:

Толерантност, агресия, насилие, деца, училище

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

National Project

TARGET GROUPS:

Деца, ученици, учители

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

СНЦ “АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” – гр. СЛИВЕН
Основн

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

България

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Teachers, Young People, School Directors.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Проектът е организиран в модулни дейности, най-интересната и релевантна от които, за нас е дейността в Модул "Толерантност", която включва представяне пред участниците (близо 700 ученика от трите училища партньори по проекта) на следните теми:
- „Кой съм аз?” – интересна тук е позицията на психоложка, участваща в проекта, която заявява позицията, че преди да успеем да опознаем себе си, трябва да опознаем заобикалящия ни свят и да всички околни. Т.е. обстановката, атмосферата и непосредствения кръг е изключително важен за формирането на личността на детето.
- „Стереотипи и сексуален тормоз в училище” – в тази си част, дейността описва типовете сексуален тормоз, които най-често се проявяват в училище, стратегиите за реакция при наличие на сексуален тормоз.
- „Корени на детската агресия” – на децата се обръща внимание, че агресията не е генетично предопределена, а се придобива и е типична форма на социално поведение. Човек става агресивен, когато общува с другите. Много деца не дават признаци на агресивност, когато са сами, но се променят коренно в обкръжението на семейството, роднините, групата, класа или сред приятелите. Описват се факторите обуславящи агресията.
- „Правилата в училище” – обръща внимание на децата как следва да се държат в училище, в час, с възрастните и със своите връстници.
- „Стъпка по стъпка” обръща внимание на значението на семейството за формиране на характера, същността на детето.
- „Нарисувай себе си като..” – графичната изразност е един начин на невербална комуникация, една несловесна връзка и общуване за децата. Чрез нея преживяванията им стават достъпни и за другите. Те се стремят да представят и да нарисуват своето обкръжение. Символите се явяват успешна реализация на всичко това
- „Въпросник ‘Толерантност’” – отличен ориентир за отношението и разбирането на децата за агресивното поведение и тормоза. Чудесно средство за оценка.
- „Аз и религиите” – на децата се представят три от най-разпространените религии с цел постигане на по-добро разбиране, на положително осведомено отношение и отвореност. Една от задачките за децата е да нарисуват своята представа за Бог.
- „Закрила на децата срещу насилие” – описани са инстанциите, към които следва да се подават сигнали в случай на насилие, както и реакциите, които са най-адекватни в подобни ситуации.
- „Толерантната личност” – описват се характеристиките на толерантната и нетолерантната личност, както и тези на толерантното семейство.
- “Ролята на училището за превенция на насилието над децата” – диагностично помагало (Сборник с материали събрани и приложени по време на реализиране модул „Толерантност”).

RESULTS:

Проектът стартира през месец ноември 2009г. чрез поредица от срещи с участниците. За включване в проекта учениците преминават през диагностично интервю в писмена форма, а за учителите презентация по темата.
Резултатите от проучванията по проекта показват, че преобладават поведенчески проблеми при деца отглеждани в многодетни семейства. Следват ги подрастващите отглеждани от баба/дядо. Пониженият родителски контрол в семействата с три и повече деца е един от основните фактори за демонстрация на проблемно поведение на подрастващите в поседствие. Чрез своето участие в модул „Толерантност”, учениците усвояват нови социални умения.
Други текущи резултати можете да откриете на сайта на проекта, който се осъвременява редовно: http://ucilishtnadaga.virtualbiz.eu/kontakti.html

INDICATORS:

Definition of bullying or cyberbullying, Help-line/counseling, Disciplinary methods, Teacher training, Classroom rules, Peer support.

EVALUATION:

Отлична практика на директна работа с децата и постигането на резултати чрез ангажирането им в извънкласни дейности и знаимания. Работата на психолог професионалист с интересно и актуално виждане по проблемите на детската агресия е от голямо значение за вече постигнатото по проекта и това, което предстои да бъде постигнато в дългосрочен план. pages

COMMENT:

Няма коментари. За допълнителна информация отновно практиката посетете сайта на проекта.

REFERENCES TO OTHER EVALUATION:

Към момента няма други оценки.

NAME OF COMPILER:

Марийка Георгиева

NAME OF INSTITUTION:

СНЦ „Агенция за регионално икономическо развитие”, гр. Сливен

ROLE:

Водеща организация

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it