Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

Jaunimo psichologinės paramos centro veikla

KEYWORDS:

Vaikai, jaunimas, psichol,oginė pagalba, konsultavimas

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

National Project

TARGET GROUPS:

Vaikai, jaunimas, suaugusieji

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Jaunimo psichologinės paramos centras

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

Lietuva

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Young People.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras (JPPC) yra nevyriausybinė, ne pelno organizacija, įsteigta 1993 m.
Pagrindiniai JPPC tikslai – psichologinė-socialinė parama vaikams ir jaunimui,šeimoms, prioritetinė veikla – krizių įveikimas ir savižudybių prevencija. JPPC teikiama pagalba:
- budintis psichologas;
- individualios psichologo konsultacijos;
- jaunimo linija;
- parama išgyvenantiems netektis;
- bendravimo įgūdžių grupė;
- grupinė psichoterapija.

RESULTS:

„Jaunimo linija” – tai emocinės paramos telefonu ir internetu tarnyba, kurioje dirba savanoriai konsultantai. Kartais apie savo jausmus yra lengviau parašyti, nei papasakoti. Tuomet galima registruotis „Jaunimo linijos“ internetinės paramos svetainėje ir parašyti laišką „Jaunimo linijos" savanoriui. Laiškai atsakomi per 2 dienas.
Parama išgyvenantiems netektis teikiama grupinių susitikimų forma, kad susirinkusieji suprastų, jog sielvartauti žmogiška, o kiti netektis išgyvenantys žmonės geba geriau paguosti, išklausyti ir suprasti.
Bendravimo įgūdžių grupė padeda:
- išmokti laisviau bendrauti;
- efektyviai spręsti konfliktus;
- nugalėti baimę kalbėti viešai;
- geriau pažinti save;
- sužinoti kaip elgtis netikėtose situacijose;
- susipažinti su įdomiais žmonėmis;
- turiningai praleisti laisvalaikį.

Grupinė psichoterapija padeda rasti atsakymus į šiuos klausimus:
- Kaip mane mato ir priima kiti?
- Kas man trukdo ir padeda būti su kitais?
- Kaip galiu sukurti tokius santykius, kuriais būčiau labiau patenkintas?
- Ką galiu daryti kitaip, kad jausčiausi labiau suaugęs, savarankiškas ir atsakingas už norimus savo gyvenimo pokyčius ir sprendimus?

INDICATORS:

Help-line/counseling, Cooperative group work.

EVALUATION:

Teikiamos mokamos ir nemokamos konsultacijos sunkumų turintiems žmonėms, leidžiama metodinė ir konsultacinė literatūra. Taip pat organizuojami seminarai, mokymai, laisvalaikio užsiėmimai.
2010 metais Krizių įveikimo centras pradėjo konsultacijas naudojantis internetinės telefonijos programa "Skype". pages

NAME OF COMPILER:

Rūta Kukučionytė

NAME OF INSTITUTION:

Kauno technologijos universitetas

ROLE:

Projekto administratorė

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it