Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Violența școlară. Factori de risc în adolescență

NAME OF AUTHOR(S):

Ilie - Bologa Lia

NAME OF PUBLISHER:

Asociația Pshihologilor din România

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Violența școlară, cauze ale violenței

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

În prima parte autoarea demersului de cercetare se referă la fenomenul violenței în mod general. Violența în școală este o problemă căreia i s-a făcut o publicitate considerabilă în multe țări: SUA, Franța, Anglia și, din nefericire, această listă s-a completat și cu România. Numeroase posturi de televiziune prezintă diverse scene de violență petrecute în școală de la cele mai ușoare forme de violență până la cele mai violente.
Violența școlară este de cele mai multe ori nefatală, dar poate cauza serioase prejudicii dezvoltării persoanei.
Partea cu cea mai mare întindere a articolului face referire la adolescență și factorii de risc pe care această perioadă îi presupune.
Adolescența este un câmp extrem de dinamic, este o perioadă contradictorie, în care poate să înceapă să se manifeste sentimentul de durere, de tristețe a depășirii copilăriei, este o perioadă suprasolicitantă pentru toți adolescenții, cu atât mai mult pentru cei care au anumite predispoziții sau cauze însoțite de condiții spre devianță și delincvență.
Observăm că autoarea afirmă că violența școlară este asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo unde sărăcia este la ea acasă. Tocmai de aceea, când se vorbește despre violența în școală, se consideră drept surse favorizante atât factori exteriori școlii – factorul familial, factorul social, factorul individual, cât și un factor intern școlii - școala ca sursă de violență.
Lucrarea se încheie cu afirmația conform căreia violența în școală este o expresie a violenței din societate. Violența din școală reduce șansele elevilor de a-și dezvolta personalitatea și de a dobândi o educație de calitate.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Lucrarea de față este importantă prin prisma informațiilor oferite și mai mult decât atât prin nivelul de detaliere al factorilor de risc prezenți la nivelul adolescenței.
Autoarea prezintă o imagine foarte clară a fenomenului și în plus încadrează atât din punct de vedere temporal cât și comportamental perioada dificilă a adolescenței. Lucrul pe care se pune accent în cadrul lucrării este adolescența caracterizată prin factorii de risc. Acești factori de risc se împart în două categorii, și anume exteriori școlii și interiori școlii.
Accentul mai mare cade pe factorii exteriori școlii, și anume: factorul familial, factorul social și factorul individual. Tratarea acestor factori exteriori ocupă marea majoritate a lucrării.
Importanța acestei lucrări este oferită și de sursele bibliografice consultate. Bibliografia este compusă din 17 lucrări de referință în domeniul psihologiei sociale și al pedagogiei.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it