Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Naujos galimybės prevencijos programų plėtrai

NAME OF AUTHOR(S):

Algimantas Šimaitis

NAME OF PUBLISHER:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Teisinė edukacija, procesinė psichoterapija, smurto prevencija ir intervencija.

DOCUMENT TYPOLOGY:

Pranešimas konferencijai

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Konferencija suorganizuota dėl paprojekčio „Blaivi karta“ vykdant Lietuvos blaivybės fondo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „nevyriausybinių organizacijų stiprinimas Lietuvoje“. Konferencijos metu buvo kalbama tokiomis temomis: „Prevencinių programų įgyvendinimo gairės“, „Tėvų pasirengimo prevencijai galimybės“, „Prevencijos visuminio požiūrio taikymas pagal paprojektį „Blaivi karta“, „Veiksmingos narkotikų prevencijos politikos prielaidos“, „ Programos „Linas“ plėtros galimybės Lietuvoje“ bei aptartos prevencinio darbo aktualijos.
Konferenciją vedė Švietimo ir mokslo ministerijos neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas Algimantas Šimaitis, Lietuvos blaivybės fondo tarybos pirmininkas Jurgis Gediminas Jakubčionis, Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio pirmininkas dr. doc. Aurelijus Veryga. Konferencija buvo informatyvi, žadinanti žmonių pilietinę savimonę apie prevencijos ir politikos ryšį.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šiame dokumente pateikiama daug aktualios informacijos apie patyčias Lietuvos mokyklose, vykdomas nacionalines ir tarptautines jaunimo, mokytojų ir tėvų ugdymo ir patyčių prevencines programas, pabrėžiamos pagrindinės kliūtys, turinčios įtakos prevencinės veiklos veiksmingumui Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose: tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoką, lėšų prevencinėms programoms trūkumą ir nepakankama sąveika su tėvais.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2022 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it