Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Violența în școală

NAME OF AUTHOR(S):

Debarbieux Eric, tradusă de Antoniu Irinel

NAME OF PUBLISHER:

Institutul European

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Violența în școală, combaterea violenței

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

Over 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Eric Debarbieux este doctor în filosofie, profesor de științele educației la Universitatea din Bordeaux și director al Observatorului Internațional al Violenței Școlare. A lucrat mult timp în educația copiilor și adolescenților aflați în dificultate. A realizat numeroase cercetări, în Europa, America de Sud și Africa, pe tema violenței în școală.
În lucrarea de față tratează tema violenței școlare din următoarele perspective: violența manipulată, cuantificarea violenței, violența obișnuită, înțelegerea violențe și combaterea violenței. Ultimele două capitole ale cărții se referă la cazuri mai specifice: cel francez și cel al instituției internaționale Observatorul.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Tratând o temă care a devenit, în ultimii ani, o preocupare mondială, cartea lui Eric Debarbieux se distanțează de abordările care fie exagerează această problemă, fie o neagă. De altfel, ea propune o definiție largă a violenței, care să cuprindă violența cotidiană, și nu să se limiteze la evenimentele ieșite din comun. Combatând totodată utilizarea politică a temei, autorul insistă pe identificarea cauzelor (printre care un loc primordial îl ocupă climatul școlar) care provoacă astfel de acte de agresiune și pe elaborarea unui plan de soluții. Volumul are la bază o îndelungată activitate de teren și cercetări realizate atât în instituții de învățământ europene, cât și în America de Sud sau Africa, iar comparațiile făcute duc deseori la concluzii surprinzătoare. O altă particularitate a cărții este caracterul multidisciplinar, ea îmbinând științele educației cu sociologia, etnografia și reflecțiile filosofice. Deși se adresează în principal specialiștilor în științele educației, cadrelor didactice și asistenților sociali, lucrarea vizează și publicul larg, prin modul comprehensiv în care tratează o temă atât de importantă a vieții contemporane.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it