Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Patyčių problema ir jos prevencijos bendrojo lavinimo mokykloje analizė

NAME OF AUTHOR(S):

Giedrius Girdvainis, Rasa Pocevičienė

NAME OF PUBLISHER:

VšĮ Šiaulių universiteto leidykla

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

patyčios, auka, patyčių iniciatorius, skriaudėjas, patyčių prevencija, prevencinės programos.

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, Lietuvoje apie 70 proc. vaikų bent kartą yra patyrę bendraamžių patyčias, beveik trečdalis mokykloje patiria dažnas (2-3 kartus per mėnesį arba dažniau) kitų patyčias. Patyčios mokykloje - didelė problema, susijusi su moksleivių sveikatos sutrikimais, negatyviomis gyvensenos ypatybėmis. Patyčių prevencijos mokykloje organizavimas apsaugotų vaikus nuo somatinės ir psichinės sveikatos problemų bei rizikingo elgesio.
Straipsnyje išryškinami pagrindiniai sėkmingą patyčių prevenciją lemiantys veiksniai, aptariamos prevencinių priemonių taikymo galimybės skirtinguose bendrojo lavinimo mokyklos sisteminiuose lygmenyse.
Straipsnio tikslas - išsiaiškinti patyčių prevencijos bendrojo lavinimo mokyklose organizavimo galimybes vadybiniu ir edukaciniu aspektu.
Atliktas teorinio lygio tyrimas parodė, kad patyčios mokykloje - užfiksuotas fenomenas daugelyje pasaulio šalių. Šiandien susiduriama su patyčių įvardijimo problema. Įvairių šalių mokslininkai jas apibūdina skirtingai. Patyčioms būdingas pasikartojamumas, nelygus jėgos santykis tarp aukos ir skriaudėjo bei sąmoningas skausmo ir kančios silpnesniam asmeniui sukėlimas. Išskiriamos tiesioginės, netiesioginės, verbalinės, rašytinės, fizinės, seksualinės patyčios, bei patyčios, kylančios dėl asmenybinių ypatumų. Patyčios tiek jų iniciatoriui, tiek aukai sukelia trumpalaikių ir ilgalaikių padarinių.
Patyčių prevencijos vykdomos mokyklos (patyčių raiškos tyrimų organizavimas, patyčių prevencijos strateginio plano parengimas, patyčių prevencinės komandos suformavimas, suaugusiųjų kompetencijos tobulinimas ir kt.), klasės (prevencijos integravimas į mokymo planus, bendravimo tarp mokinių skatinimas, klasės taisyklių sukūrimas, socialinių gebėjimų ugdymas ir kt.) ir individualiu (pagalba patyčių aukai bei jo skriaudėjui) lygmenims. Visos mokyklos bendruomenės aktyvus bendradarbiavimas, suaugusiųjų egzistuojančios problemos pripažinimas, griežtas prevencinių programų taisyklių laikymasis, apgalvotas prevencinių programų tikslų formulavimas, problemos sprendimo priemonių parinkimas, socialinių įgūdžių ugdymas, atidus vykdomos prevencijos koordinavimas bei jos vykdymas ankstyvajame mokykliniame amžiuje, prevencijos formų įvairovė, suaugusiųjų kompetencijos tobulinimas - tai pagrindiniai veiksniai, lemiantys patyčių prevencijos sėkmę.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Straipsnyje išryškinami pagrindiniai sėkmingą patyčių prevenciją lemiantys veiksniai, aptariamos prevencinių priemonių taikymo galimybės skirtinguose bendrojo lavinimo mokyklos sisteminiuose lygmenyse. Straipsnyje išryškinama patyčių kilimo pagrindinė priežastis – neigiama gyvensena. Straipsnio autoriai nagrinėja patyčias Lietuvos mokyklose lygindami su užsienio šalių patirtimi.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it