Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Şcoala nonviolenţei. Îndrumar de activităţi şcolare şi extraşcolare în domeniul dezvoltării abilităţilor de viaţă ale elevilor

NAME OF AUTHOR(S):

Elena Matetovici

NAME OF PUBLISHER:

Editura Zeit

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Viața școlară, violența în școală, atenuarea violenței școlare

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

Over 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Oricât de mult am încerca să îi protejăm pe copii, atât pe durata cursurilor, dar şi a vieţii şcolare, problema violenţei în şcoli rămâne un fenomen cu care se confruntă o mare parte din şcolile din România. Din acest motiv, autoarea acestei cărţi, Şcoala nonviolenţei. Îndrumar de activităţi şcolare şi extraşcolare în domeniul dezvoltării abilităţilor de viaţă ale elevilor, ne propune o serie de tehnici menite să ne ajute la combaterea acestui fenomen, dar şi la dezvoltarea anumitor abilităţi de viaţă ale elevilor.
Viaţa şcolară, cu toate eforturile care se fac prin educaţie, nu poate fi ferită de violenţă - fenomen viral, împotriva căruia este imperios necesar să acţionăm cu tact, cu înţelegere şi cu metodă, conştientizând complexitatea lui şi faptul că nu este un atribut şcolar, ci din păcate unul caracteristic fiinţei umane, în general.
În şcoală apar frecvente cazuri de hărţuire, violenţă verbală şi violenţă fizică în rândul elevilor, care sunt din ce în ce mai greu de contracarat cu instrumentele şi metodele clasice utilizate în orice şcoală de-a lungul timpului până în prezent.
Temele suplimentare despre violenţă din cadrul orelor de dirigenţie, consilierea psihopedagogică individuală, şedinţele şi lectoratele cu părinţii, discuţiile cu invitaţi din cadrul poliţiei, avertismentele, notele scăzute la purtare, exmatriculările, transferul disciplinar, gazeta Aşa DA/ Aşa NU şi altele par a nu da roade, iar şcoala rămâne incapabilă de a stopa acest fenomen.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Instituţiile responsabile pentru reglementarea conduitelor violente în societate derulează în fiecare an proiecte pentru combaterea acestui fenomen, însă motivul insuccesului constă în lipsa unei abordări inovative, proiectele întreprinse bazându-se pe aceleaşi acţiuni şi metode învechite, în timp ce societatea este în continuă schimbare.
Nevoia de a găsi un model viabil, un ghid al bunelor practici a determinat-o pe autoare să caute în cataloagele cursurilor, seminariilor, workshopurilor internaţionale tematica adecvată temei de faţă.
Lucrarea se adresează, în principal cadrelor didactice, consilierilor şcolari, directorilor, dar în acelaşi timp şi părinţilor, care pot afla din această carte cum pot participa activ la această luptă împotriva violenţei şcolare.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it