Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Vaikų dvasinė sveikata – pelenės vietoje

NAME OF AUTHOR(S):

M.Zinkuvienė

NAME OF PUBLISHER:

Laikraštis „Respublika“

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Vaikai, dvasinė, psichinė sveikata, apsauga, sistema

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Young People.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro vadovas doc. Dainius Pūras interviu "Respublikai" teigė, kad beprasmiškos mirtys dažniausiai yra negebėjimo gyventi harmonijoje su savimi padarinys, o šios epidemijos šaknys - vaikystė ir mūsų požiūris į jos tikrąją apsaugą.
Pasak D.Pūro, vaikų psichikos sveikata tampa dar vargingesne pelene, nei buvo iki šiol, nors jai nereikia brangių medicinos stebuklų. Reikia rimtų investicijų į prevencines ir klinikines programas, kurių esmė - atlyginti aukštos kvalifikacijos profesionalų komandoms už sudėtingą dvasinių procesų diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos darbą. Tačiau kol kas mums siūloma tikėtis tarptautinių organizacijų (ES, PSO, Norvegijos fondų) paramos, tarsi Lietuvos valstybei pačiai, gausėjant biudžeto galimybėms, nepriklausytų rūpintis vaikų psichikos sveikata.
Tiesa, išlieka ankstesni planai į psichikos sveikatą investuoti dalį Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m., bet šiuose planuose, kaip jau tapo įprasta, tirpsta vaikams skirta dalis. Be to, struktūrinė parama numatyta "kietosioms investicijoms", kurios psichikos sveikatai nėra lemiamos.
Jei Lietuvoje būtų remiamos ir vykdomos nuoseklios tęstinės prevencinės programos, savižudybių skaičių būtų buvę galima gerokai sumažinti. Negirdėjau, kad 2007 m. biudžeto projekte sveikatos sektorius investuotų į modernius savižudybių prevencijos būdus. Nors ekonomika kyla ir sveikatos sektoriaus biudžetas gausėja, save ir kitus naikinančio elgesio epidemijai stabdyti, deja, niekaip nerandama lėšų. Esu optimistas ir tikiu, kad tokia absurdiška situacija ilgai tęstis negali. Bet labai skaudu dėl kiekvienų sugaištų metų.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šis straipsnis pasirinktas, nes:
1) domiuosi: patyčiomis, kaip reiškiniu;
2) domiuosi patyčiomis, priekabiavimu kaip socialinio darbo atstovė;
3) domiuosi patyčiomis, kaip darbuotojas, dirbantis ugdymo įstaigoje;
4) nuolat ieškau informacijos apie patyčių paplitimą, priežastis, prevencines priemones;
5)nuolat peržvelgiu www.vaikulinija.lt.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it