Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Teisinė ir psichologinė edukacija mokykloje kaip smurto prevencijos paradigma

NAME OF AUTHOR(S):

Rolandas Bulotas, Valentina Bereznaja-Demidenko

NAME OF PUBLISHER:

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Teisinė edukacija, procesinė psichoterapija, smurto prevencija ir intervencija.

DOCUMENT TYPOLOGY:

Report

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Young People.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Šiame praktiniame straipsnyje analizuojami teisinės ir psichologinės edukacijos mokykloje, kaip smurto prevencijos paradigmos, aspektai. Aktualėjant smurto problematikai Lietuvos mokyklose, ryškėja naujų, ne tik teorinių, bet ir praktiškai pritaikomų metodų poreikis. Straipsnyje pristatomas naujas psichologinės ir teorinės edukacijos metodas, kuris praktiškai įgyvendinamas SADM finansuotu Jonavos socialinių paslaugų centro ir Jaunimo mokyklos projektu. Pateikiami metodų efektyvumą grindžiantys duomenys, smurto prevencijos ir intervencijos etapai, įgyvendinami projektai Jonavos jaunimo mokykloje.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Straipsnyje aprašytos Jonavos Jaunimo mokykloje taikomos kompleksinės smurto ir patyčių programos problematikos ir jų sprendimo būdų aspektai. Pažymima, kad smurtas – tai daugialypis, psichosocialinį, edukacinį ir teisinį pagrindą turintis fenomenas. Jonavos Jaunimo mokykloje taikoma kompleksinė smurto ir patyčių programa. Esminiai programos aspektai – procesinė psichoterapija bei psichologinis ir teisinis švietimas. Daugelyje užsienio valstybių būtent tokia kompleksinės pagalbos programa tapo efektyviu smurto ir patyčių intervencijos bei prevencijos metodu.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it