Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Smurtas mokykloje: prevencija ir pagalba
Metodinės rekomendacijos

NAME OF AUTHOR(S):

Evaldas Karmaza, Neringa Grigutytė, Elena Gauda Karmazė

NAME OF PUBLISHER:

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2007

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Smurtas, mokykla, paplitimas, prevencija, atsakomybė, metodika

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

Over 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Ši knygutė skirta darbuotojams, kuriems jau šiandien reikia patarimo, ką daryti, kaip pagerinti padėtį mokykloje, globos namuose, darželyje ar kito tipo vaikų institucijoje.
Smurtas mokykloje – tai bendrosios psichinės visuomenės sveikatos požymis. Viena mokykla negalės iš esmės išspręsti problemos, su kuria kasdien susiduria vaikai. Deja, būtent mokykla šiomis dienomis turi neatidėliotinai spręsti, ką daryti tais atvejais, kai smurtaujama jos teritorijoje.
Šiose metodinėse rekomendacijose pateikti patarimai, kaip konkrečiai būtų galima spręsti iškilusius nesusipratimus. Knygutėje nemažai dėmesio skirta tokioms temoms kaip pirmieji žingsniai įvykus smurtui, bendrasis pagalbos planas. Norintiesiems mažinti smurto paplitimą mokyklose pateikiamos rekomendacijos, kaip organizuoti smurto mokyklose prevenciją.
Yra detalus veiksmų, reiškiančių smurtą, aprašymas, pavyzdinė smurto paplitimo mokykloje įvertinimo anketa, bei teikiančių pagalbą institucijų ir tarnybų sąrašas.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šis dokumentas aktualus, nes dabartinė smurto plitimo tendencija yra daugiau nei pavojinga. Ji pavojinga galų gale ne tik vaikams, bet ir patiems pedagogams.
Metodinės rekomendacijos „Smurtas mokykloje: prevencija ir pagalba" supažindina įvairių sričių specialistus su smurto mokykloje problema, galimais sprendimo būdais. Pateikti konkretūs patarimai, kaip reikėtų elgtis mokykloje, kokių priemonių imtis, norint sumažinti smurto paplitimą.
Knyga naudinga dėl detalaus įvairių sričių specialistų atsakomybės apibrėžimo, akcentuojamas komandinis darbas, smurto atvejų sprendimas ir prevencijos organizavimas, saugios mokyklos koncepcija ir saugios mokyklos klausimynas. Naudojant pateiktus kriterijus galima įvertinti padėtį savo mokykloje.
Čia galima rasti informacijos, kaip ugdyti mokinių saugumo ir socialinius įgūdžius. Knygoje aiškiai apibūdintos administracijos specialistų, mokytojų, tėvų atsakomybės, mokinių ir tėvų įtraukimo svarba.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas
Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it