Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Статия във в. „Училище без насилие”

NAME OF AUTHOR(S):

Компютърен дизайн и редактор - Йорданка Димитрова, Репортер - Жасмина Хад

NAME OF PUBLISHER:

ОУ „Проф. Иван Батаклиев”, гр. Пазарджик

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Агресия, насилие, тест, деца, родители

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Young People.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Разглежданата публикация започва с кратко изложение на тема «Агресията като явление и проблем». Преминава се през разглеждане на «Фактори, обуславящи агресивността в юношеска възраст». Интересни и полезни са съветите на специалиста, а именно как да се управлява агресията и какво поведение следва да имат родителите, на какво да учат децата си, за да ограничат зараждането и проявлението на агресивно поведение от тяхна страна. В материала е представена селекция на мисли и разсъждения на деца и младежи относно насиелието и агресията в училище. Материалът преминава и през една мотивираща, насърчаваща доброто поведение и личностна реализация у младежите част, а именно резюме на успехите и постиженията на група ученици от училището.
В края на материала е представен и тест за определяне нивото на агресивност.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Публикацията е полезна и би била интересно четиво най-вече за деца и подрастващи, защото подхожда по начин, който се обръща към и импонира на сетивността и възприятията на деца и младежи. Началото на материала, което дава някаква «теоретична» основа на въпроса свързан с агресията, като явление и проблем, е много леко за четене и възприемане и е добро начало за целевата група. Представените в последствие фактори, обуславящи агресивността в юношеска възраст също създават възможност за леко възприемане на материята и плавен преход към последващите полезни съвети на специалиста за това как да се управлява агресията и какво поведение следва да имат родителите, на какво да учат децата си, за да ограничат зараждането и проявлението на агресивно поведение от тяхна страна. Представената селекция на мисли и разсъждения на деца и младежи относно насиелието и агресията в училище е изразяване на мнение по много близък на децата начин, който оказва пряко въздействие и насърчава размишление и осъзнаване на проблема и приемане на предложеното за подходящо поведение. Резюмирането на успехите и постиженията на група ученици от училището дава добър нагледен пример за това как доброто поведение и овладяването на агресията могат да доведат до отлични постижения.
Представеният тест за определяне нивото на агресивност е изключително полезен, защото въпросите, които включва дават много добър ориентир за главните фактори, които определят един човек като повече или по-малко агресивен. Резултатите след този тест – т.е. събраните точки и попадането в дадена категория – дават описание на различните ситуации, макар и подходът да е сравнително повърхностен и даваните за различните въпроси точки да са един и същи брой без значение каква е сериозността на съответния въпрос.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it