Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Moku bendrauti be patyčių

NAME OF AUTHOR(S):

R. Povilaitis, J.S. Jasiulionė

NAME OF PUBLISHER:

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Patyčios, mitai, pagalbos prašymas, vaikų vaidmenys patyčiose

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Young People, Mokykloje dirbantys specialistai .

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Knygoje aprašytas patyčių reiškinys. Paaiškinta kas yra patyčios, kur su jomis galima susidurti, kas ir kodėl tyčiojasi iš vaikų. Aprašyti vaikų vaidmenys patyčių situacijose. Išanalizuota, kodėl vieni vaikai tampa patyčių objektais, o kiti inicijuoja patyčias. Perteikiama , kaip jaučiasi vaikas, nuolat patiriantis patyčias. Aprašyti pagrindiniai mitai apie patyčias .Pavyzdžiui: „Visi vaikai tyčiojasi vieni iš kitų – t.y. visai normalus elgesys. Juk jie tai daro tik norėdami pajuokauti“. Bei pateikiama tikrovė – kaip vaikai išgyvena nuolatinį tyčiojimąsi, kokios būna ilgalaikės pasekmės. Knygoje paaiškinama kuo skiriasi „skundimas“ nuo „pagalbos prašymo“, kodėl vaikai neieško pagalbos, bijo kreiptis į vyresnius. Taip pat knygoje pateikiamos rekomendacijos patyčių situacijai spręsti. Joje galima rasti taisykles, padedančias apsisaugoti nuo patyčių. Knygelė gali patarti vaikams, kurie patys patiria patyčias, kurie nori padėti draugui patiriančiam patyčias ar yra patyčių stebėtojai. Aprašoma kuo gali padėti suaugusieji patyčių situacijoje, kodėl reikia kreiptis pagalbos. Knygos pabaigoje vaikams patariama, kaip jie gali prisidėti įveikiant patyčias mokykloje.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Tai aiški, nuosekli ir aktuali knygelė. Joje skaitytojas gali rasti atsakymus į rūpimus klausimus apie patyčias. Labai svarbi šios metodinės knygelės dalis yra praktiniai pratimai, kuriuos galima atlikti su mokiniais (klasės valandėlių ar prevencinių užsiėmimų metu). Su vaikais aptariant patyčių mitus, išsklaidomos išankstinės nuostatos, formuojama kitokio vaiko tolerancija ir supratimas. Pateiktas rekomendacijas patyčių situacijai spręsti galima pritaikyti sprendžiant patyčių situacijas gimnazijoje ar atliekant prevencinį darbą. Knygele gali naudotis tiek vaikas, tiek suaugęs- ji paprastai bet išsamiai aprašo įvairius patyčių aspektus.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

I Am Not Scared Project
Copyright 2022 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it