Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Отговорности и права; Младите хора и престъпността.

NAME OF AUTHOR(S):

Добринка Чанкова, Таня Пощова

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA Училищно насилие и тормоз: Да вземем мерки” проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Отговорности и права; младежи; престъпност

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Модулът цели:
• Запознаване с основните концепции за младежката престъпност и наказанието;
• Готовност да се насърчи законосъобразно поведение сред младите;
• Обмисляне на стратегии за предотвратяване на престъпленията в училище.
Уменията, които фасилитаторът следва да развие чрез тази част са:
Знания и разбиране относно:
• редицата причини, които лежат в основата на предизвикателните, агресивните и противообществените прояви;
• редицата предпазни мерки спрямо учениците, чието поведение причинява безпокойство;
• изискванията на законодателството и формалните процедури, които се отнасят до агресивното и насилствено поведение.

Личните качества и атрибути включват:
• емпатия спрямо и ангажиране на учениците, чието поведение и присъствие в училище създава безпокойство
• способност за убедителна защита на учениците –независимо дали са извършители, жертви, съучастници или свидетели на престъпление;
• способност за ефективно справяне с учениците, чието поведение създава безпокойство.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Младежката престъпност не е само национален проблем. Тя е постоянна точка в дневния ред на различни организации и форуми в международен мащаб. Документът разглежда ролята на училищата в процеса на овладяването й. Дадени са множество литературни източници и връзки към документи.

PDF OF THE PUBLICATION:

14_young people and crime.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it