Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

„Patyčios Lietuvos mokyklose: problemos ir jų sprendimo būdai“

NAME OF AUTHOR(S):

Mindaugas Damijonaitis

NAME OF PUBLISHER:

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Paauglys, patyčios, priežastys, pasekmės, psichikos sveikata.

DOCUMENT TYPOLOGY:

Analizė

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Plačioji visuomenė.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Švietimo aprūpinimo centras prie Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
Apklausų duomenimis Lietuvos mokiniai, subjektyviu savęs ir aplinkos vertinimu, yra patys nelaimingiausi Europoje (2004 m.). 41,7% mokyklinio amžiaus vaikų turi sunkumų susijusių su psichikos sveikata. Autorius pateikia apibrėžimus, kas tai yra psichikos sveikata ir patyčios. Nurodo veiksnius skatinančius tyčiotis (individualūs, šeimyniniai, mokykliniai ir visuomeniniai). Pateikdamas patyčių ratą autorius daro išvadą, kad patyčiose dalyvauja didžioji dalis vaikų, net jei procentinė vaikų, iš kurių yra tyčiojamasi tiesiogiai, dalis yra maža.
Lietuvoje patyčias (tiesiogiai ar netiesiogiai) patiria apie 70% vaikų. Toliau autorius savo straipsnyje nagrinėja patyčių paplitimą Lietuvos mokyklose. Buvo atliktos keturios mokinių apklausos, jose dalyvavo 11,13,15 metų mokiniai. Tyrimų duomenys rodo, kad berniukai dažniau nei mergaitės tampa patyčių objektu. Daugiausiai tyčiojamasi iš 11-13 metų mokinių, o tyčiojasi dažniausiai 15-mečiai. 1994-1998 m. tyrimų duomenimis kaime gyvenantys mokiniai buvo linkę tyčiotis iš kitų mokinių dažniau negu mieste gyvenantys, o jau 2006 m. dažniau tyčiojosi mieste gyvenantys mokiniai. Lietuva pagal dažnai mokyklose patirtų patyčių paplitimą pirmauja tarp visų HBSC tyrime dalyvavusių šalių. Pasak autoriaus, tyrimai atskleidžia, kad didelė Lietuvos jaunimo dalis kenčia nuo patyčių, smurto, depresijos, seksualinės prievartos, alkoholio vartojimo ir kitų veiksnių, neigiamai veikiančių psichikos sveikatą. Tačiau kol kas prevencinių programų veiklos apimtis Lietuvoje yra nepakankama. Norint užtikrinti sveiką aplinką mokykloje, yra labai svarbu įtraukti mokinius į prevencinių programų diegimą ir į mokyklos gyvenimą apskritai.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šis dokumentas buvo pasirinktas siekiant sužinoti daugiau apie patyčių prevencijos programas įgyvendinamas Lietuvoje, išsiaiškinti ar teisinga kryptimi dirba mokykla. Daugumoje mokyklų apsiribojama epizodiniais projektais, visa prevencinė veikla vykdoma atskirų darbuotojų iniciatyva.
Pateikiami ir kai kurie patyčių sprendimo būdai per įgyvendinamas prevencijos programas. Atskleidžiamas mokyklos vaidmuo patyčioms stabdyti, o taip pat nepakankamas politinis supratimas bei nacionalinio lygmens dėmesio stoka stabdant šio reiškinio plitimą. Akcentuojamos pagrindinės priežastys kurios trukdo sėkmingam prevencinių programų diegimui – tai nepakankamas administracijos ir mokyklos vadovų įsitraukimas.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Šiaulių „Rasos“ pagrindinė mokykla

I Am Not Scared Project
Copyright 2022 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it