Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Patyčių bendrojo lavinimo mokykloje samprata: priežasčių, formų ir pasekmių diskursas

NAME OF AUTHOR(S):

Vilija Targamadzė, Džiuginta Valeckienė

NAME OF PUBLISHER:

Vilniaus Universiteto žurnalas „Acta Paedagogica Vilnensia“

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Agresija, patyčios, patyčių formos, patyčių iniciatorius, patyčių auka.

DOCUMENT TYPOLOGY:

Newspaper / Magazine article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Researchers.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Šis dokumentas buvo pasirinktas siekiant sužinoti daugiau apie patyčių prevencijos programas įgyvendinamas Lietuvoje, išsiaiškinti ar teisinga kryptimi dirba mokykla. Daugumoje mokyklų apsiribojama epizodiniais projektais, visa prevencinė veikla vykdoma atskirų darbuotojų iniciatyva.
Pateikiami ir kai kurie patyčių sprendimo būdai per įgyvendinamas prevencijos programas. Atskleidžiamas mokyklos vaidmuo patyčioms stabdyti, o taip pat nepakankamas politinis supratimas bei nacionalinio lygmens dėmesio stoka stabdant šio reiškinio plitimą. Akcentuojamos pagrindinės priežastys kurios trukdo sėkmingam prevencinių programų diegimui – tai nepakankamas administracijos ir mokyklos vadovų įsitraukimas.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Išsamiai nagrinėjama patyčių samprata, atsiradimo priežastys ir pasireiškimo formos. Dokumente pateikiami statistiniai duomenys, lyginamos skirtingos patyčių prevencijos programos.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2022 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it