Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Lietuvos paauglių sąmoningo savęs žalojimo ir stresą keliančios gyvenimo patirties sąsajos

NAME OF AUTHOR(S):

Agnė Laskytė, Nida Žemaitienė, Raimundas Vaitkevičius

NAME OF PUBLISHER:

Žurnalas „Visuomenės sveikata” Nr. 4(43)

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Paaugliai, sąmoningas savęs žalojimas, stresą kelianti gyvenimo patirtis, dvejetainė logistinė regresinė analizė.

DOCUMENT TYPOLOGY:

Newspaper / Magazine article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Plačioji visuomenė.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Darbo tikslas – atskleisti 15–17 metų Lietuvos moksleivių sąmoningo savęs žalojimo ir stresą keliančios gyvenimo patirties sąsajas. Duomenų surinkimo metodas – anoniminė apklausa, kurios metu panaudotas Gyvenimo būdo ir prisitaikymo klausimynas. Pagrindinis sąmoningo savęs žalojimo ir stresą keliančios patirties ryšių analizės metodas – dvejetainė logistinė regresinė analizė.
Dažniausiai paauglių įvardijama problema yra sunkumai dėl mokslo. Ją paminėjo beveik du trečdaliai (63%) paauglių. Merginoms sąmoningo savęs žalojimo tikimybę 2,99 karto didino šeimos narių bandymai nusižudyti, 2,38 – patirtos problemos su policija, 2,21 – draugų bandymai nusižudyti, 2,14 – rimti barniai ar muštynės su tėvais, 1,96 – sunkumai bendraujant su savo vaikinu, 1,72 – patyčios, patiriamos mokykloje, ir 1,68 – nesutarimai ar muštynės su draugais. Vaikinams save žalojančio elgesio tikimybę 10,47 karto didino nerimas dėl savo lytinės orientacijos, 8,92 – patirta seksualinė prievarta, 8,36 – šeimos narių bandymai nusižudyti ir 3,28 – sunkumai dėl mokslo.
Stresą kelianti gyvenimo patirtis didina paauglių sąmoningo savęs žalojimo tikimybę. Merginų sąmoningo savęs žalojimo tikimybė labiausiai susijusi su šeimos narių ar draugų bandymais nusižudyti, problemomis su policija, barniais, nesutarimais ar muštynėmis su tėvais ar draugais, santykių su vaikinu sunkumais ir patyčiomis, patiriamomis mokykloje. Vaikinams ši tikimybė labiausiai susijusi su nerimu dėl lytinės orientacijos, patirta seksualine prievarta,
šeimos narių bandymais žudytis ir su sunkumais moksle. Mokinių savižudybių prevencijos programose būtina atsižvelgti į lytims būdingus savižudiško elgesio rizikos veiksnių skirtumus.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it