Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Patyčių masto įvertinimas Alytaus miesto mokyklose

NAME OF AUTHOR(S):

Irma Geraltauskaitė

NAME OF PUBLISHER:

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

mokiniai, patyčios

DOCUMENT TYPOLOGY:

Report

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Plačioji visuomenė.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras atliko patyčių masto įvertinimą Alytaus miesto mokyklose. Tyrimo tikslas – įvertinti moksleivių patyčių paplitimą Alytaus miesto mokyklose. Parengta 19 klausimų anoniminė anketa. Tyrimas atliktas 2009 m. lapkričio mėn. dešimtyje Alytaus miesto mokyklų. Apklausta 4, 6, 8 klasių moksleiviai. Išdalinta 225 anketos, į klausimus atsakė 218 moksleivių, iš jų 120 mergaičių ir 98 berniukai.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šis dokumentas buvo pasirinktas siekiant sužinoti daugiau apie patyčių paplitimą iš oficialių šaltinių.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it