Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Sportuojančių, nesportuojančių ir rizikos grupės paauglių patiriamų patyčių ir jų pačių tyčiojimosi iš bendraamžiu raiška

NAME OF AUTHOR(S):

I. Tilindienė, L. Žalys, G. Rastauskienė, I. Valantinienė, O. Liesionienė

NAME OF PUBLISHER:

Socialiniai tyrimai, 2009

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Paauglys, patyčios, sportavimas, rizikos grupės

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Young People, Plačioji visuomenė.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Pastaraisiais metais jaunų žmonių agresyvaus elgesio tyrimams skiriama itin daug dėmesio: analizuojamas patyčių intensyvumas, formos, lyčių skirtumai, pasekmės asmenybės psichosocialinei sveikatai ir ieškoma efektyvių būdų ir priemonių kaip spręsti šią problemą. Šio straipsnio tyrimo tikslas - atskleisti lyties, amžiaus, popamokinės veikios (sportavimo ir vaikų dienos centro lankymas) veiksnių įtaką 5-10 kl. paauglių patiriamų patyčių ir jų pačių tyčiojimosi iš bendraamžių dažnumui. Taigi straipsnyje analizuojama 5-10 kl. paauglių patiriamų, patyčių dažnumas, jų sąsaja su amžiaus, lyties ir popamokinės veiklos (sportavimo ir asocialaus elgesio) veiksniais. Apklausoje, kuri buvo atliekama 2008 ir 2009 m., dalyvavo 411 įvairių Lietuvos mokyklų sportuojantys, nesportuojantys ir rizikos grupės paauglių. Tiriamiesiems buvo pateikta anketa, parengta remiantis Didžiosios Britanijos Jorko miesto Patyčių klausimynu moksleiviams, o gauti duomenys interpretuoti naudojant neparametrinę statistiką. Nustatyta, kad patyčių dažnumui įtakos neturi nuo lyties, o priklauso nuo popamokinės veiklos pobūdžio ir amžiaus veiksnių. Sportavimo ir amžiaus veiksniai mažina patiriamų patyčių dažnumą - sportininkai patiria patyčias rečiau nei nesportuojantys ir rizikos grupės paaugliai, o vyresni (8-10 kI.) klasių paaugliai patina patyčias rečiau nei jaunesni (5-7 kI.). Analizuojant asmens patiriamų patyčių dažnumo ir jo paties tyčiojimosi iš kitų bendraamžių dažnumo raišką, nustatyta silpna tiesinė šių reiškinių priklausomybė 5-7 kI. ir sportuojančių paauglių grupėse.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Straipsnis pasirinktas dėl jame pateikiamos informacijos apie užklasinės veiklos įtaką patyčių dažnumui.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it