Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Į patyčias įsitraukusių Kauno mokyklų mokinių savijauta, rizikinga elgsena ir vaidmenys tyčiojantis

NAME OF AUTHOR(S):

Giedrė Širvinskienė, Nida Žemaitienė, Alina Didžiokienė

NAME OF PUBLISHER:

Žurnalas „Visuomenės sveikata” Nr. 2(41)

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

mokiniai, patyčios, savižudiški polinkiai, rizikinga elgsena.

DOCUMENT TYPOLOGY:

Newspaper / Magazine article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Young People, Plačioji visuomenė.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti patyčių patyrimo bei tyčiojimosi iš kitų ryšį su mokinių savijauta, subjektyviai vertinama galimybe susirasti draugų, rūkymu bei alkoholio ir nelegalių narkotinių medžiagų vartojimu. Tyrime dalyvavo 1 053 dvylikos–aštuoniolikos metų amžiaus mokiniai, besimokantys Kauno mokyklose, iš jų 494 berniukai ir 559 mergaitės.
Tyrimas atliktas 2006 m. pagal anoniminę anketą. 52,4% tyrime dalyvavusių mokinių ir patyrė patyčias, ir patys tyčiojosi iš kitų (agresyvios aukos), tik 13,3% mokinių nebuvo tiesiogiai įsitraukę į patyčias. Dažnesnis mokinių patyčių patyrimas buvo susijęs su dažnesniais savižudiškais polinkiais, nusiskundimais bloga savijauta ir sveikata, dažniau įvardijamu vienišumu ir didesniais sunkumais susirasti draugų. Patyčias patiriantys vaikai, lyginant su patyčių nepatiriančiais bendraamžiais, pasižymėjo tris kartus didesne galimybe jaustis nelaimingais, šešis kartus didesne galimybe patirti sunkumų susirandant draugų, maždaug du kartus didesne savižudiškų ketinimų ir vienišumo jausmų galimybe.
Dažnesnis tyčiojimasis iš kitų susijęs su dažnesniu rūkymu, alkoholinių gėrimų bei kitų narkotinių medžiagų vartojimu. Iš kitų besityčiojantys vaikai, palyginti su nesityčiojančiais bendraamžiais, pasižymėjo du su puse karto didesne galimybe rūkyti bei tris kartus didesne alkoholio ir nelegalių narkotinių medžiagų vartojimo galimybe. Paminėti sveikatos rizikos veiksniai dažniausiai pasireiškia tarp agresyvių aukų, todėl sveikatos požiūriu tokie vaikai gali būti itin pažeidžiami. Šie rodikliai ir tai, kad agresyvios aukos sudaro kiek daugiau nei pusę visų mokinių, rodo neatidėliotinos ir ankstyvos patyčių prevencijos mokyklose svarbą, siekiant užtikrinti mokinių gerovę ir psichikos sveikatą.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šis dokumentas buvo pasirinktas siekiant sužinoti daugiau apie patyčių poveikį vaikams, patyčių ir tyčiojimosi iš kitų ryšį su mokinių savijauta ir žalingų įpročių įgijimu.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it