Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Преподаватели по социални и здравни грижи срещу насилието

NAME OF AUTHOR(S):

Мери Алън, Хилде Хелбернд, Силке Хушка, Сабине Дженер, Сирка Перту, Тиина С

NAME OF PUBLISHER:

Хелзинкски Университет, Център за продължаващо образование Палмения 2010г.

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Социални грижи, домашно насилие, ръководство

DOCUMENT TYPOLOGY:

ръководство

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Съдържанието на представеното ръководство включва уводна част, представяне на педагогически и методически подходи, наставления как да се използва ръководството.
Следващите части са свързани с: успешно преподаване на информация относно насилието на интимния партньор, като един от важните фактори за насаждане на агресия в децата; обща информация за насилието над интимния партньор, възприемане на това насиелие; идентификация, интервенция и помощ; правна структура и сътрудничество между различни агенции.
Представени са и редица методи за подхождане към проблема: журнал за рефлективно обучение, диалогично писане, изкачване на върхове, брейнсторминг, словесна асоциация, сценична игра, упражнение на четирите ъгъла, аудиовизуално упражнение, вярно или невярно, колелото на властта и контрола, обучение базирано на специфичен проблем, кафе за обучение, ролеви игри, работа в група, снимки на нараняванията, казуси, мултипрофесионален дискусионен форум.
Приложенията, които съпътстват материала са клаузи на всеобщата декларация за правата на човека, колело на властта и контрола, колело на равенството, многостепенна рамка за оценка.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Материалът е изключитлено полезно учебно помагало за преподаватели. Той е изготвен изключително умело, със съчетаване на малко теория по темата, много практически материали за усъвършенстване на умения и допълнителни източници на информация, които да дообогатят знанията и уменията. Препоръчителен материал, с който организациите и индивидите, борещи се с насилието сред децата би следвало да се запознаят, защото една от главните причини за отключване на детската агресия е ежедневното насилие, на което стават свидетели в своите домове.

PDF е наличен, но е твърде тежък за публикуване в тази база данни. При поискване може да бъде изпратен по имейл.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it