Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

НАСИЛИЕТО МЕЖДУ ДЕЦАТА: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НЕГО

NAME OF AUTHOR(S):

Методи Коралов, училищен психолог и доктор на психологическите науки

NAME OF PUBLISHER:

По проект “Превенция на насилието в училище”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ. Т

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Родители, помагачи, тормоз, наблюдатели, деца

DOCUMENT TYPOLOGY:

брошура за родители

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Разгледаната публикация е издена с финансовата подкрепа на представителството на УНИЦЕФ за България. Нейното съдържание включва следните основни моменти:
1. Какво е агресивно поведение?
Авторите посочват, че агресивното поведение се превръща в проблем тогава, когато резултатите от него водят до истинско навреждане на другите, причиняване на болка и страдание, повреждане на ценни вещи.
Агресивното поведение много често не се дължи на осъзнат личен избор. То може да бъде следствие от различни видове причини:
- Биологични причини. Приема се, че при някои хора генетично е заложено да са по-агресивни от други, така както се унаследява цвят на очите или косата. Към биологичните причини спада и добре познатата разлика мъже-жени, дължаща се до известна степен и на по-високите равнища на тестостерон при мъжете.
- Неспособност за овладяване на собствените агресивни импулси.
- Реакция на негативни или травмиращи събития в живота.
- Неспособност за справяне с изискванията на другите.
- Заучен модел на поведение. Децата постоянно се учат от обкръжението си – възрастни, кино-, поп-фолк-, шоу- и дори политически звезди, връстници, игри, разказвани истории, книги и списания, филми, телевизия, интернет и т.н.
2. Какво е тормоз?
Авторите тук са резюмирали някои основни видове тормоз, а именно физически, вербален и индиректен.
Поведение на тормоз е поведение, което: е злонамерено. Тормозът не е случаен. Тормозещият има ясната и осъзната цел да навреди на жертвата си, да й причини болка, да я унижи, да я накара да страда физически или душевно. Освен това тормозът се извършва от позиция на силата и се повтаря многократно. Изолираният агресивен акт още не е тормоз. Когато обаче агресията се повтаря отново и отново
върху един и същи човек (или едни и същи хора), тогава тя се
превръща в тормоз.
3. Тенденции и разлики при момчета и момичета, възрастови особености, групов и индивидуален тормоз, статистика.
4. Какви са последствията от тормоза и защо той трябва да е обект на специална работа?

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Авторите на публикацията излизат от традиционното свързване на агресивното поведение с физическа саморазправа (бой, удряне, ритане, щипане, скубане и т.н.) между двама души или чупене на вещи и предмети, както и от определението, че агресивното поведение е личен избор на агресора, че той би могъл да се държи и по друг начин, но съвсем съзнателно решава да бъде “лош”. Според тях и в двата случая съществуващата представа е много непълна и ограничена, особено кога то става дума за деца.
Интересно в материала е посочването на индиректния вид тормоз, за чието съществуване повечето хора дори не си дават сметка, а той е не по-малко нараняващ от другите и включва настройване на другите срещу жертвата, говорене зад гърба й и разпространяване на слухове, разваляне на отношенията й с близките хора, поставяне на някого в социална изолация (не го канят да играе с другите, на купони и забави, на кино или разходки и т.н.).
Един от важните изводи на публикацията, че жертви, мъчители, помагачи и наблюдатели – всички са потърпевши от ситуацията на тормоз.
Много полезен материал за родители, които се интересуват от децата си и биха желали наистина да им помогнат без значение в каква ситуация са попаднали последните – на насилници, на тормозени, на помагачи или наблюдатели.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it