Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Как да възпитаваме дете с висок емоционален коефициент

NAME OF AUTHOR(S):

Лорънс Шапиро

NAME OF PUBLISHER:

Издателство ЖАР – Жанет Аргирова

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Емоционална интелигентност, приятелство, самоконтрол, емоция

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

Over 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Тази книга е задължително четиво за родители, училищни психолози и специалисти, работещи с и възпитаващи деца. Тя разглежда множеството аспекти на т.нар емоционална интелигентност и доказва защо емоционалният коефициент е по-важен от коефициента на интелигентност?
Според последните статистически изследвания коефициентът на интелигентност на съвременните деца е нараснал с над 20 точки в сравнение с началото на века, когато е бил оценен за пръв път. В същото време социалните и емоционалните умения на подрастващите натежават надолу. Достатъчно е да се споменат психичните проблеми, нарастването на насилието и употребата на наркотици.
Прегледаната книга насочва към начините, по които бихме могли да помогнем на децата си да се справят с предизвикателствата на
съвременния живот. Необходимо е у тях да бъдат възпитани социални и емоционални умения, които се смятат за революция в детската психология.
Д-р Лорънс Шапиро дава практически достъпни съвети, за да научим децата си как: да се сприятеляват и поддържат приятелствата си; да работят по групи; да говорят и слушат ефикасно; да се доказват; да се противопоставят на грубияни.; да се учат на съпричастност към другите; да разрешават проблеми; да се смеят над себе си; да мотивират себе си в трудни моменти; да посрещат трудностите с увереност; да изпитват приятни чувства от интимните отношения; да използват Компютъра, за да изявят емоционалните си умения.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Изпълнена с игри, тестове и различни техники, тази книга е безценно ръководство за родители и педагози, също така представлява интерес за студенти по педагогика, психология и медицина. Емоционалният коефициент е по-важен за успеха на едно дете от коефициента на интелигентност.
Предназначението на тази книга е да научи децата на умения и игри, които да усъвършенстват техните способности - или, както се изразяват психолозите, да придобият емоционална интелигентност или емоционален коефициент (ЕК). Едва сега разбираме, че всички деца имат полза от изучаването на уменията на емоционалната интелигентност, а не само децата със
специфични проблеми. Установено е, че да имаш висок емоционален коефициент е толкова важно, колкото и да притежаваш висок коефициент на интелигентност. Всяко
следващо проучване потвърждава, че децата, владеещи умения на емоционалната интелигентност, са по-щастливи, по-уверени и отличници в училище. Освен това тези умения трябва да станат градивната сила за децата и да ги превърнат в отговорни,
грижовни и творчески личности.
Задължително четиво за всеки родител, учител, възпитател, който иска да изгради дете със стабилна психика, силни социални контакти и възможности.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it