Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Patyčių prevencija mokyklose

NAME OF AUTHOR(S):

Robertas Povilaitis, Jurgita Valiukevičiūtė

NAME OF PUBLISHER:

UAB “Multiplex”

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Mokykla, patyčios, priežastys, pasekmės.

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Visuomenė.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Knygoje analizuojamas patyčių tarp vaikų reiškinys: jo mastas, paplitimo priežastys, pasekmės, klaidingi įsitikinimai apie patyčias bei pateikiamos vertingos idėjos apie agresyvaus elgesio prevencijos galimybes mokykloje, įtraukiant visus mokyklos bendruomenės narius ir vykdant prevencines veiklas skirtingais bendruomenės lygiais.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šis dokumentas buvo pasirinktas siekiant sužinoti daugiau apie patyčių prevenciją mokyklose.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it