Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

ИНТЕРНЕТ АГРЕСИЯ

NAME OF AUTHOR(S):

Александър Станков

NAME OF PUBLISHER:

Списание „Виртуална култура”

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Интернет, агресия, нападки, уязвимост

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Researchers, Young People.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Разгледаната публикация е кратка статия на тема интернет агресия. Тя не е стурктурирана в определен строг съдържателен ред, при все това дава интересна информация относно причините и израженията на интернет агресията. Статията е изключително полезна с препратките, които прави към други използвани източници, а именно Garbasz, Yaara Di Segni, “Aggression in the virtual community”, 1997 (http://www.personal.u-net.com/~yandy/papers/PSA.html), Holland, Norman, “The Internet regression”, (http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/holland.html), Цитати от Dollard, John, Doob, Leonard W., Miller, Neal E., Mowrer, O. H. and Sears, Robert R., “Frustration and Aggression” , 1939, и от Young, Robert Maxwell, “Some Parameters of Virtual Reality”, 1996, Reed, Mike, “Flame Warriors”, (http://redwing.hutman.net/~mreed/).

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Интересно е следното сравнение, направено от цитирана по-горе авторка във връзка с символичната й представа за интернет агресията: '...лаят започна както обикновено. Той продължи докато не достигнахме до портата, където между нас и кучето не стоеше ограда. Лаят изведнъж спря и се превърна в скимтене. Кучето отстъпи назад, с наведена глава и продължи да лае чак когато оградата отново се появи помежду ни. Тогава осъзнах, че кучето се счита за неефективно и слаб противник за съществата от другата страна на оградата. Само благодарение на защитата на оградата кучето си позволяваше да изрази своя яд към света. Кучето е смело само тогава, когато няма явна възможност за директна конфронтация. Понякога, когато чета гневни съобщения онлайн си мисля за онова куче. А също и за риби балон. '
Статията е съдържателна и подходящо четиво за родители и специалисти.

PDF OF THE PUBLICATION:

41_Internet agresia.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it