Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ - КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

NAME OF AUTHOR(S):

Др Даниела Коларова, Матилда Бахнева, Александър Ранев, Вероника Козарев

NAME OF PUBLISHER:

Фондация “Партньори България”

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Безопасен интернет, отношения, виртуален профил, хакер

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Разгледаната книга е съдържа 2 големи части – въвеждаща, включваща следните компоненти: Кое прави темата актуална?; Какво показват цифрите? (статистика); Законът по отношение на интернет; Цел на пособието; Структура на пособието; Препоръчвани методи; и част тематични занимания, към които са причислени следните теми: Моите права и отговорности в мрежата; Моите правила в мрежата; Хакерът – крадец на информация или герой на деня; Отношенията ми с другите в интернет; Как да помогна на приятел?; В интернет търся приятели или “моят виртуален профил”; Онлайн общуването – какви са рисковете?; Социални мрежи и сайтове за запознанства; Игрите в интернет – забавление и рискове; Сексуалнa злоупотреба в интернет; Педофилите в интернет; Любопитна информация; и Приложения. Приложенията са допълващи материали за практически упражнения – въпросници, картончета с възможни отговори. Любопитната информация е свързана с реални ситуации на виртуално насилие и ефекта върху последните върху потърпевшите деца.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Настоящата книга е много полезна практическа публикация, която би могла да бъде настолно четиво на всеки учител в българското училище. Тя дава отлична ориентация относно възможнит еопасности в Интернет, дава примери относно трагични инциденти и депресивни състояния, до които Интернет тормозът и злоупотребата включително и между връстници могат да доведат.
Разиграни са различни хипотетични ситуации, взети от реалния живот, а учители и ученици следва съвместно, посредством дискусия, да достигнат до най-логичните изводи относно най-подходящите реакции в конкретни ситуации.
Публикацията е налична в pdf формат, но надвишава допустимия за качване размер на файловете. При поискване ще се изпраща по имейл.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it