Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Агресията като явление и проблем

NAME OF AUTHOR(S):

Валя Бочева

NAME OF PUBLISHER:

ЦДГ N 3 „Детско градче”

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Юношество, агресия, развод, феномен

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Статията не е строго стурктурирана. Тя започва с уводни думи относно човешката природа и разграничаването на два съвсем различни вида агресия, а именно чисто животинската агресия, която се проявява, когато са заплашени жизнени интереси и другия вид - „зловредна” агресия т.е. жестокост и деструктивност. Следва разглеждане на факторите на агресивността в юношеска възраст. Разгледани са преките, както и непреките влияния върху развитието на агресивността. Авторката продължава с отговор на въпроса „къде децата моделират?”, с обсъждане на темата „насилието и медиите”.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Статията е полезна с констатацията, че е установена връзка между агресия и чувство на вина след агресия и по-конкретно, че при агресивните индивиди угризение и чувство на вина буквално липсва, докато при по-малко агресивните е налично чувство на собствено неодобрение след нараняване на друг човек. Приучаването на децата и юношите към повече съсрадателност и чувствителност може да бъде ефективен начин за контрол на агресивността.
Статията дава под формата на полезно резюме широкообхватен поглед върху темата за насилието при децата и юношите и неговите корени. Полезно четиво за широк кръг ползватели – най-вече учители, родители, хора вземащи решения.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it