Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Презентации от конференция “Агресия и медии”, 18.06.2009г., НБУ

NAME OF AUTHOR(S):

ст. ас д-р Десислава Бошнакова – Интернет и децата
Иво Йотов, Анита Кирков

NAME OF PUBLISHER:

Нов Български Университет

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Медии, агресия, предавания, моделиране, копиране

DOCUMENT TYPOLOGY:

компилация от презентации

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Документът съдържа направените по време на горепосочената конференция презентации, свързани с насилието и агресията сред децата.
Първата презентация, озаглавена „Интернет и децата”, съдържа някои конректни факти за увод, описание на различните рискове онлайн, страни по употреба и риск. Втората презентация – „Агресия и медии” – включва информация относно взаимовръзката между различните видове медии и експонирането и насърчаването на агресията, съзнание за вина за насаждането на агресия, причини за агресията у децата, превенция. Третата презентация, отново озаглавена „Агресия и медии” се опитва да даде отговор на това какво е агресия, видове агресия, причини и цели на агресията в медиите, лошите и добрите герои, възможностите за масова манипулация посредством медиите, формиране на тип мислене у децата, как да предпазим себе си и децата си. Четвъртата презентация „Агресия и медии – същност и последствия” се старае да даде отговор на това какво е агресия, каква е нейната същност и какви са видовете агресия, връзка „насилие-агресия-медии”, разгледани са основни медийни източници на насилие, контрааргументи, и изводи. Петата и последна презентация – „Агресия и медии – футбол” разглежда агресията във футбола, склонността към нарушения, реакциите на феновете и многото загубени животи заради жестокост по стадионите и трибуните.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Представеният материал е интересен благодарение на множеството автори, разнообразието от теми и големия брой визуални материали, който подкрепя фактите, статистиката, данните и определенията. Тази компилация от презентации дава интересна гледна точка относно много специфичен генератор на агресивно поведение, а именно медиите, които играят все по-голяма роля и имат все по-сериозно влияние върху лесно впечатлителните детски умове. Интересно четиво както за възрастните – най-вече учители и родители – така и за младежи – най-вече юноши.
Материалът е наличен в pdf формат, но е по-голям като размер от допустимото за качване. При поискване може да бъде изпратен по имейл.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it