Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Причини и последици от насилието в училище

NAME OF AUTHOR(S):

Даниела Йорданова

NAME OF PUBLISHER:

Referati.org

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие – причини, последици

DOCUMENT TYPOLOGY:

курсова работа

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Young People.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Документът разглежда какво е насилието и как се стига до него при децата. Разгледани са основните причини, водещи до насилие, групирани както следва:
• Биологични причини. Приема се, че при някои хора генетично е заложено да са по – агресивни от други.
• Неспособност за овладяване на собствените агресивни импулси.
• Реакция на негативни или травмиращи събития в живота.
• Неспособност за справяне с изискванията на другите.
• Заучен модел на поведение.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Насилието в училищата е проблем, който вълнува както всяко дете, по – голямата част от родителите на днешните ученици, независимо дали децата им са потенциални жертви или не, така и цялото ни общество, защото насилието е доста сериозен проблем сред подрастващите. От създадената обстановка в училище до много голяма степен зависи детето в каква посока ще продължи след това. В тази курсова работа авторът се опитва да изложи основните причини довели до насилието, както и някои от възможните последици, до които може да доведе – психически, социална нагласа, физически последици.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it