Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Превантивна и интегративна практика; Изграждане на общо разбиране зa учи

NAME OF AUTHOR(S):

Сигрун Ертесваг

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA Училищно насилие и тормоз: Да вземем мерки” проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие в училище, превенция, общо разбиране за училищния тормоз

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Модулът цели:
• Да се обмислят стратегии за ангажиране на персонала в дейности, които ще ги подкрепят в достигането на по-ясна обосновка за създаване на общо разбиране за училищния тормоз и насилие;
• Да се мотивира и подкрепи персонала в изграждане на общо разбиране за училищния тормоз и насилие, а също и
съпричастност и ангажираност към действията по преодоляване на тези проблеми;
• Да се усвоят уменията, необходими при изготвянето на училищенплан за действие;

Уменията, които фасилитаторът следва да развие чрез тази част са:
Знания и разбиране относно:
• ползите от формиране на общо разбиране и ангажираност;
• eфективни процедури за изграждане на общо разбиране и ангажираност;
• начините, по които учителите се отнасят един към друг;
• факторите, които влияят на съвместната работа на персонала;
Личните качества и атрибути включват:

• способност за ефективно лидерство в процесите на промяна;
• способност да се помага за споделяне на мненията на колегите относно тяхната работна ситуация и ценене на тези мнения;
• способност да се защитават учениците ( най-висшите им
интереси) при работа със/сред персонала;
• притежаване на знания за уменията, необходими за подпомагане членовете на персонала за изграждане на общо разбиране и знание за училищния тормоз и насилие;
• чувствителност към различните мнения сред персонала;
• способност да се ангажират другите в съвместна работа и да се създаде съвместен процес.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Едно всеобщо разбиране на множеството аспекти от училищния живот сред членовете на училищната общност се счита за основна предпоставка за създаване на ефективни училища. Документът изследва важността на общото разбиране за училищния тормоз и насилие, наред със споделената съпричастност и ангажираност към справянето с проблеми от тази сфера.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it