Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Nusikalsti linkusių vaikų konsultavimas: praktiniai patarimai

NAME OF AUTHOR(S):

Vega Dikčienė

NAME OF PUBLISHER:

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Individualus konsultavimas, patarimai, tikslas, galimybių paieška, elgesys

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Teachers, specialistai, teikiantys pagalbą vaikui.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Knygoje pateikiami praktiški patarimai dėl nusikalsti linkusių vaikų individualaus konsultavimo: kontakto užmezgimas, pagrindiniai individualių konsultacijų principai, klausimų formulavimas ir jų pavyzdžiai, konsultanto darbas su savimi, kokią informaciją reikia surinkti apie konsultuojamąjį, apie konsultavimo etapus ir tikslus, situacijos aptarimą ir metodus, problemos aptarimą ir galimybes. Knygą galima pritaikyti tiek agresyvių, tiek patiriančių patyčias vaikų konsultavimui. Leidinyje yra pateikiami konkretūs konsultavimo pavyzdžiai.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Knyga yra patogus konsultavimo įgūdžių ugdymo leidinys: konkretus ir trumpas, praktiškai pritaikomi patarimai, pasiūlymai. Knygoje patariama, kaip struktūruoti konsultavimą, bendradarbiauti su vaiku, įgyti jo pasitikėjimą. Knygą galima pritaikyti įvairių psichologinių ir elgesio problemų sprendimui: tame tarpe ir patyčių, konsultuojant individualiai. Konkretūs pavyzdžiai padeda skaitančiam mokytis individualaus konsultavimo, klausimų formulavimo, bendradarbiavimo su pacientu įgūdžių.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it