Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Efektyvaus bendravimo su vaikais ir paaugliais vadovas

NAME OF AUTHOR(S):

Birutė Baranauskienė, Jūratė daškevičienė,
Irena Jusienė, Rasa Kazlauskienė, Darius Leskauskas

NAME OF PUBLISHER:

Saugaus vaiko centras, 2002

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Bendravimas, atidus klausymas, disciplina, konfliktai, natūralios pasekmės

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Knygoje ir joje aprašytuose užsiėmimuose, pateikiama informacija, kaip spręsti vaikų emocines problemas, juos suprasti, išklausant mokoma aktyvaus klausymosi įgūdžių, patarimai kaip kalbėti su vaiku, kad jis išgirstų suaugusį žmogų, pateiktas natūralių elgesio pasekmių metodas, aiškinama, kaip pasiekti disciplinos, nustatyti taisykles, spręsti konfliktus.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Knyga naudinga, mokantis bendravimo su vaikais įgūdžių. Joje suaugusieji (mokytojai ir tėvai) gali išmokti aktyvaus klausymo įgūdžių, aprašomas aktyvaus klausymo naudingumas, trukdžiai, vaiko jausmų pažinimas bei pagalba vaikui, kad jis susivoktų savo jausmuose. Knygoje pateikti efektyvaus bendravimo patarimai, kaip naudoti „aš“ teiginius, nurodomos bendravimo klaidos. Mokytojai ir tėvai ras naudingos medžiagos apie konfliktų sprendimo strategijas, pykčio valdymą, naudingos informacijos apie discipliną, taisykles.
Knyga naudinga bendravimo įgūdžių ugdymui tiek suaugusių žmonių, tiek vaikų. Pateikiami bendravimo įgūdžiai tarnauja efektyvesniam bendravimui, įgalina kelti tarpusavio santykių kultūrą, nes vaikai bendravimo mokosi iš suaugusiųjų.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it