Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Socialinių įgūdžių ugdymo vadovas (Pradinių klasių moksleivių įgūdžiams lavinti)

NAME OF AUTHOR(S):

Sigita Kemerienė, Renata Mazūrienė, Algirdas Petronis, Agnė Sadauskienė

NAME OF PUBLISHER:

Pedagoginis psichologinis centras, 2001

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Socialiniai įgūdžiai, ugdymas, elgesys, bendravimas, jausmų suvokimas, savikontrolė, streso įveikimas

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Teachers, Specialistai.

SIZE OF THE PUBLICATION:

Over 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Knyga skirta pradinio ugdymo įstaigose dirbantiems specialistams, pradinių klasių mokytojams ir psichologams. Vadove pateikiami pratybų, skirtų bendravimo ir savęs pažinimo, nepageidautino elgesio prevencijai, aprašymai. Pratybų tikslas skatinti mokinius diskutuoti, mokyti konstruktyviai ir efektyviai spręsti jiems iškylančias problemas, skatinti savarankiškumą, kūrybingumą bendraujant. Geri socialiniai įgūdžiai sudaro galimybę vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, užkirsti kelią konfliktams ir smurtui. Knygoje aprašytas struktūrinis socialaus elgesio mokymo planas, pateikiami efektyvūs mokymosi principai ir būdai. Knygoje yra tiek teorinės medžiagos, tiek praktinių užduočių ugdyti bendravimo, jausmų pažinimo, savikontrolės, streso įveikimo ir kitų įgūdžių.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Knyga logiškai ir nuosekliai išdėstyta socialių įgūdžių ugdymo metodika pradinių klasių mokiniams. Pateiktą medžiagą galima kūrybingai pritaikyti ir vyresnių klasių mokiniams. Esamą knygoje medžiagą galima naudoti tiek konsultuojant individualiai, tiek mokinių grupėms. Vienas iš naudingumo aspektų šioje knygoje yra kompleksinė programa.

WHERE TO FIND IT:

Apie knygą yra informacija pedagoginio psichologinio centro tinklalapyje http://www.sppc.lt/index.php?-812167582

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it