Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Bipolinio sutrikimo ypatybės paauglystėje

NAME OF AUTHOR(S):

Devika Gudienė, Darius Leskauskas, Aurelija Markevičiūtė,
Dalius Klimavičius, Virginija Adomaitienė

NAME OF PUBLISHER:

Medicina (Kaunas) 2008; 44(7)

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

bipolinis sutrikimas, paaugliai, aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, komorbidiškumas.

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Researchers.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Paauglių bipolinis nuotaikos sutrikimas yra sunki liga, kuri neigiamai veikia socialinę, mokslo, emocinę gyvenimo sferą bei šeimos gyvenimą, yra sunkiai diagnozuojama. Tyrimo tikslas – išnagrinėti paauglių bipolinio sutrikimo klinikinius simptomus, komorbidiškumą, iki susirgimo vyravusius simptomus bei ligos eigą. Išanalizuotos visos ligos istorijos (N=6) 14–18 metų pacientų, kuriems diagnozuotas bipolinis sutrikimas ir kurie gydyti Kauno medicinos universiteto Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje 2000–2005 m. Tiriant bipolinio sutrikimo eigą, nustatyta, kad penkiems pacientams iki hospitalizavimo jau buvo diagnozuoti depresijos epizodai. Būdingiausi bipolinio sutrikimo simptomai buvo nepaklusnus ir impulsyvus elgesys, greita nuotaikų kaita. Dažniausi iki susirgimo pastebėti simptomai buvo aktyvus dalyvavimas užklasinėje veikloje, hiperaktyvus elgesys, greita nuotaikų kaita. Dažniausiai diagnozuotas gretutinis sutrikimas buvo emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimas, ribinis tipas. Šio tyrimo duomenys patvirtina nuomonę, kad neklusnus arba impulsyvus elgesys, greita nuotaikų kaita be priežasties, disforiška ir euforiška nuotaika bei padidėjęs energetinis potencialas yra vyraujantys paauglių manijos simptomai. Iki susirgimo dažniausiai nustatomi simptomai panašūs į aktyvumo ir dėmesio sutrikimą – į tai reikia atsižvelgti diagnozuojant šiuos sutrikimus.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šis straipsnis aktualus, nes pastaraisiais metais pasaulyje daugėja žmonių, ypač jaunimo, kurie serga psichine liga, vadinama bipoliniu sutrikimu. Tokie vaikai dažnai nesulaukia reikiamos pagalbos laiku ir ilgą laiką vaikšto į mokyklas negydomi. Todėl labai svarbu, kad kiekvienas tėvas sektų vaikų elgesį, nepaliktų jo priežiūros mokyklos darbuotojams, nes tik tėvai geriausiai pažysta savo vaikus ir gali pastebėti jų elgesio pasikeitimus.
Dažnai tokie mokiniai pasižymi hiperaktyvumu, įvairiomis manijomis, todėl aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje ir vienaip ar kitaip įtakoja bendraklasius. Labai svarbu atskirti ligos sukeliamus veiksmus nuo mokyklos patyčių atvejų.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it